У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод і джерело

Цей збірник укладено із статей, написаних за результатами роботи міжнародної наукової конференції «У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод і джерело», що відбулася в Харкові 11–12 грудня 2009 р. за ініціативи та підтримки Української асоціації усної історії, Центру дослідження української спадщини коледжу Св. Томаса Мора Саскачеванського університету (Канада), Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна…

Від редакторів

 

Цей збірник укладено із статей, написаних за результатами роботи міжнародної наукової конференції «У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод і джерело», що відбулася в Харкові 11–12 грудня 2009 р. за ініціативи та підтримки Української асоціації усної історії, Центру дослідження української спадщини коледжу Св. Томаса Мора Саскачеванського університету (Канада), Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Україна), Східного інституту українознавства ім. Ковальських (Харків). У роботі конференції взяли участь науковці з України, Росії, Білорусі, Канади, Німеччини, Бельгії, Фінляндії, Польщі — фахівці з різних галузей соціальних та гуманітарних ділянок, які активно залучають метод усної історії у своїй дослідницькій практиці.

Організатори конференції виходили з того, що сьогодні все актуальнішою стає потреба розгляду усної історії як окремої царини наукових досліджень та як сукупності різноманітних шляхів і прийомів аналізу та інтерпретацій отриманих за допомогою інтерв’ювання текстів. Виходячи з цього, у фокусі роботи конференції опинилися дискусії навколо тих етапів усноісторичного дослідження, які починаються вже після польової роботи, а саме: етапів транскрибування та архівування інтерв’ю, вибору та обґрунтування підходів та методики аналізу, планування та реалізації різноманітних форм представлення «голосів» — як партнерів по інтерв’ю, так і «голосу» науковця — перед певними аудиторіями тощо. Адже саме ці етапи дослідження роблять усну історію критичною, саморефлексивною та відкритою до публічного розгляду та валідації результатів дослідження. Тобто такою, що не розглядає усне свідчення як набір фактів та відомостей, а вимагає критики інтерв’ю як джерела; передбачає теоретичну та процедурну рефлексію, яка унеможливлює переказ сказаного в інтерв’ю, а тяжіє до власних висновків науковця щодо цього інтерв’ю; дає доступ до усних історій іншим дослідникам та громадськості та дозволяє перевірити адекватність авторських висновків.

Відповідно до формату конференції статті збірника згруповано за назвами секцій, що були присвячені використанню усної історії як методу дослідження, презентації результатів наукових проектів, питанням аналізу й інтерпретації текстів інтерв’ю, проблемам і перспективам роботи з джерелами усного походження тощо.

Сподіваємося, що цей збірник дозволить зацікавити читача надзвичайно широкими дослідницькими можливостями, які пропонують усноісторичні студії, їх незаангажованістю й невичерпними пояснювальними перспективами, відкритістю для апробації власних дослідницьких прийомів чи їх комбінацій з уже існуючими схемами аналізу, загальною демократичністю усної історії, що уникає однозначних та безапеляційних рекомендацій щодо запису, аналізу та публікації усних історій, а пропонує багатий діапазон можливостей дослідження взаємообумовленості відносин між історією та пам’яттю, людиною й суспільством, минулим та сучасністю тощо.

Зміст / Від редакторів

Взаємини та конвергенції: усна історія та її суб’єкт

Наталія Ханенко-Фрізен. У пошуках суб’єкта: усна історія в плюральному світі

Елена Рождественская. Статус события и статус субъекта: фигура остарбайтера на фоне

Аспекти й дихотомії: усна історія та владні відносини

Наталья Пушкарева. Устная история: гендерный аспект

Гелинада Гринченко. Презентация «голосов»: рассказчик(и) vs исследователь(и)

Усноісторичні проекти: досвід організації та проведення

Алексей Голубев. Устная история советского туризма в Финляндию в 1950–1991 гг.

Махтельд Венкен. Включенное наблюдение и/или интервью? Собирание коллективных и/или личных воспоминаний? Сase-study в Бельгии

Виктория Куделя-Свёнтек. У каждого свой Казахстан… По материалам проекта “Z ziemi kazachskiej do Polski”, посвященному коллективной памяти репатриантов из Казахстана в Польшу

Інституціоналізація усноісторичних досліджень

Елена Стяжкина. Устная история: институционализация направления в исследовательских практиках историков Донбасса

Константин Козлов. Институционализация устной истории в отечественной исторической науке в XX веке

Людмила Афанасьєва, Людмила Глинська. З досвіду вивчення соціокультурних процесів у Запорізькому Приазов’ї (проекти Лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького)

Ирина Реброва. Организация и деятельность СНО по устной истории Кубанского технологического университета

Долаючи кордони: усна історія на перехрестях дослідницьких практик

Лііза Авелін. Місія нездійсненна?… Усна історія і блог

Олександра Бріцина. ХХ сторіччя в усній історії українців (нотатки до питання про історизм фольклору)

Ирина Романова, Ирина Маховская. Мир: история местечка, рассказанная его жителями (опыт изучения локальной истории методами устной истории)

Тарас Нагайко. Усна історія: міждисциплінарний діалог гуманітарних студій

Проблема пам’яті в дослідженнях історика

Оксана Кісь. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор

Розалия Черепанова. Устная история: От «социальных рамок памяти» — к обретению субъекта

Тетяна Пастушенко. Life History та Life Story у біографічному інтерв’ю одного «киянина»: реконструкція смислу життєвого досвіду

Оксана Товарянська. Українсько-німецькі взаємини у пам’яті колишніх вояків дивізії «Галичина»

Інтерв’ю, інтерпретація, історія — дослідницька практика та відповідальність науковця

Сергій Таборанський. Проблеми усної історії на ХV Міжнародному конгресі історичних наук у Бухаресті (1980 р.)

Алексей Ростовцев. Создание комплекса воспоминаний ветеранов педагогического труда Белгородского государственного университета и использование его в исторических исследованиях

Автори

Теги: