УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УСНОЇ ІСТОРІЇ

  Останнім часом дослідження з усної історії стають дедалі популярнішими в українській науці. Цікаві розробки й здобутки вітчизняних науковців у фіксації та документуванні різноманітних усноісторичних свідчень, їх інтерпретації й аналізі, атрибуції та публікації, а також ціла низка наукових заходів, присвячених методичним, теоретичним та практичним питанням усної історії, що відбулась в Україні впродовж останніх років, засвідчили доцільність і необхідність створення інформаційно-консультативного й координуючого центру, зорієнтованого на об’єднання інтелектуального потенціалу вітчизняних представників всіх дисциплін, які у своїй практиці застосовують метод усної історії або так чи інакше працюють з отриманими методом інтерв’ювання джерелами. Утворення зазначеного центру не в останню чергу диктується також необхідністю інтенсифікації наукових зв’язків з представниками цього напрямку інших країн з метою рівноправної взаємодії в межах європейської й світової наукової спільноти.

  За ініціативою учасників міждисциплінарної наукової конференції „Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія та практика досліджень”, що відбулась у Харкові 27-28 жовтня 2006 року, таким об’єднанням стала створена під час роботи конференції Українська Асоціація Усної Історії (УАУІ) – недержавна добровільна громадська організація. Головними завданнями її роботи було проголошено:

  • створення тимчасових робочих груп у складі вітчизняних та зарубіжних фахівців для проведення науково-дослідницьких робіт;
  • організація наукових конференцій, семінарів, літніх шкіл;
  • забезпечення обігу фахової інформації, а саме: створення всеукраїнської бази даних з усної історії і обмін інформацією наукового та організаційного характеру між фахівцями в галузі усноісторичних та суміжних дисциплін;
  • редакційно-видавнича діяльність;
  • надання різного роду інтелектуальних послуг, а саме: рецензування, редагування, укладання оглядів зарубіжної наукової літератури, анотованих бібліографій тощо, здійснення наукової експертизи й надання консультацій з усноісторичної тематики;
  • організація циклів публічних лекцій, виставок, презентація нових книг, науково-просвітницька діяльність.

  На установчих зборах Асоціації 28 жовтня 2006 року головою УАУІ було обрано Гелінаду Грінченко (Харків).

  До складу правління УАУІ увійшли:

  • Тетяна Величко (Київ),
  • Юрій Волошин (Полтава),
  • Оксана Кісь (Львів),
  • Тарас Нагайко (Переяслав-Хмельницький),
  • Тетяна Пастушенко (Київ),
  • Наталя Сурева (Запоріжжя).

  Пастушенко Т. В. До створення Української асоціації усної історії / Український історичний журнал. — 2007. — N 3. — С. 230—235.

  e-mail: 
  xxx@xxx-xxx.com


  UKRAINIAN ORAL HISTORY ASSOCIATION

  The number of oral historical research projects and publications conducted over last decade in Ukraine proved that the discipline of Oral History is an upcoming and dynamic research field in the Ukrainian scholarship. An urgent need for an interdisciplinary academic discussion on theory and methodology of Oral History as well as serious professional reflection on its application, advantages and shortcomings in post-socialist Ukraine were repeatedly voiced during those gatherings. The lively discussions and the fruitful exchange of ideas among participants testified once again to the acute necessity of establishing a formal network of Ukrainian scholars professionally interested in the institutionalization and further development of Oral History in Ukraine.

  The Ukrainian Oral History Association was created on October 28, 2006, at the International conference „Oral History in Contemporary Social Sciences and Humanities: Research Theory and Practice”, held in Kharkiv, Ukraine.

  The UOHA unites scholars from different academic and professional backgrounds who subscribe to and share the philosophy, principles and methods of oral historical research. The UOHA is a network which facilitates the circulation of and access to the relevant information and resources; the UOHA promotes the oral history research amongst the scholars, students, and community activists. The UOHA is a forum which provides a professional environment for comprehensive interdisciplinary academic discussions on theory, methodology and practice of Oral History in Ukrainian scholarship. The UOHA encourages the publication of research outcomes and archives of oral historical projects. The UOHA supports and promotes the advancement of professional education in the field of oral history in Ukraine.

  On October 28, 2006 Gelinada Grinchenko (Kharkiv) has been elected the President of the UOHA.

  The UOHA Council Members are:

  • Tetyana Velychko (Kyiv),
  • Yuriy Voloshyn (Poltava),
  • Oksana Kis (Lviv),
  • Taras Nahayko (Pereyaslav-Khmelnytsky),
  • Tetyana Pastushenko (Kyiv),
  • Natalia Suryeva (Zaporizhya)

  Scholars and students from the humanities and social sciences, as well as archivists, librarians, journalists, teachers, and community activists engaged in studying people’s lives and experiences in all their variety by means of oral history, are invited to join the UOHA.

   

   
     Партнери


     Oralhistory на Facebook