Асоціації усної історії_Європа

22.11.2013

The Oral History Noticeboard (UK): this independent blog is a ‘noticeboard’ for people involved or with an interest in oral history in the UK and beyond. It is a place to publicise your news, project or event, read “OH” news. It is also an open space for discussion and sharing experience.

Groundswell: Oral History for Social Change is a network of oral historians, activists, cultural workers, community organizers, and documentary artists that use oral history to further movement building and transformative social change.

Oral History Society (UK): For more than thirty years the Oral History Society has played a leading role in the development of oral history, both in Britain and internationally. It is dedicated to the collection and preservation of oral history, and to making this accessible to everyone.

Czech Oral History Association: Hlavní cíle České asociace orální historie: a) vytvoření metodických pravidel a návodů pro využití orální historie ve vědeckém výzkumu za účelem „chránit“ ji před nevědeckým používáním, b) důsledné zastávání etických pravidel výzkumu vedeného metodou OH, c) pomoc nově vzniklým institucím a informování o nových projektech, knihách, konferencích, d) vedení informačního webového portálu s vlastním elektronickým bulletinem, e) „odkazové“ propojení dosud existujících archivů svědectví pamětníků o naší nedávné historii.

Oral History Network of Ireland: From the beginning, it was agreed that the Oral History Network of Ireland would work to bring together individuals, local history groups and academics, collecting and using oral history, so that each could learn from the other. An all-Ireland approach was also agreed to be essential and connections were established with oral history groups in Northern Ireland.