Центр усної історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету

07.07.2018

http://idgu.edu.ua/science

Центр усної історії є науковим підрозділом Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Його призначення полягає у здійсненні науково-дослідницької, освітньої, інформаційної та координаційної діяльності.

Метою створення центру є:

Напрями роботи ЦУІ ІДГУ:

Співробітники Центру:

Гончарова Н.О., к. і. н., доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури – керівник ЦУІ ІДГУ.

Дізанова А.В., к. і. н., доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури – завідувач відділу наукових досліджень.

Башли М.О., к. і. н., викл. кафедри української і всесвітньої історії та культури – завідувач відділу освітніх програм.