Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень

Збірник виданий за результатами роботи конференції, що відбулася в Харкові у 2006 р., на якій було проголошено створення Української асоціації усної історії. Збірник демонструє широкий спектр можливостей усної історії — від «надання голосу» свідкам подій минулого для з’ясування чи уточнення відомостей про певні соціальні явища чи процеси до рефлексій над роллю науковця в усноісторичному дослідженні, над методологією та історією самої усної історії…

Схід/Захід: Іст.-культ. зб. – Вип. 11–12: Спец. вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. — Х.: ТОВ «НТМТ», 2008. — 432 с.

 

Збірник: Схід/Захід — завантажити

 

Від редакторів

Основу цього збірника складають статті, написані за результатами роботи міжнародної наукової конференції «Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень», що відбулася в Харкові у 2006 р. Відповідно до формату конференції, ці статті поділено на два основні розділи: теоретичних та практичних усноісторичних розробок; крім цього, в збірнику вміщено публікації інтерв’ю, інформацію про наукові, науково-просвітницькі та видавничі проекти з усної історії, повідомлення про конференції, рецензії на наукові видання з теорії й практики усної історії тощо. До статей та матеріалів учасників конференції додано також роботи наших західноєвропейських колег, у тому числі відомих членів Міжнародної асоціації усної історії, троє з яких свого часу очолювали цю організацію.

Усі цитати з інтерв’ю подано мовами, що їх вживали оповідачі, зі збереженням стилю та мовних особливостей кожного з них. Єдиним винятком тут є авторський переклад з англійської уривків інтерв’ю, вміщених у статті Наталії Ханенко-Фрізен: цей переклад демонструє можливості вдалої передачі не лише змісту сказаного, а й стилю, діалектних особливостей, емоційних відтінків оригіналу.

Редакційна правка текстів інтерв’ю торкнулася лише пунктуації: ми керувалися при цьому не лише вимогами відображення інтонацій та пауз, а й усталеними правилами для оформлення транскриптів, прийнятних для читання. При редагуванні текстів інтерв’ю використовувалися наступні умовні позначки: … — пауза, обрив мовлення; <…> — пропущена частина інтерв’ю. Авторські зауваження та пояснення щодо змісту інтерв’ю, інтонацій та жестів подано у квадратних дужках (напр., «[сміється]»); редакторські вставки позначені приміткою «[— Ред.]». Усі посилання, крім тих, які позначені словами «(Прим. ред.)», є авторськими. Всі інші особливості оформлення авторами транскриптів, відомостей про інформантів і посилань на інтерв’ю, залишені не уніфікованими, завдяки чому вони відображають різноманітність способів оформлення усноісторичного транскрипту, прийнятих у тих дисциплінах, представниками яких є автори вміщених у збірнику статей.

Сподіваємося, що цей тематичний випуск дозволить продемонструвати широкий спектр можливостей усної історії — від «надання голосу» свідкам подій минулого для з’ясування чи уточнення відомостей про певні соціальні явища чи процеси до рефлексій над роллю науковця в усноісторичному дослідженні, над методологією та історією самої усної історії.

Зміст / Від редакторів

Усна історія: теорія

Алістер Томсон. Чотири зміни парадигм в усній історії

Марієта де Мораес Феррейра. Інституціоналізація та розвиток усної історії: 10 років Міжнародній асоціації усної історії

Габріель Розенталь. Цілюща дія розповідання історій: до питання про умови розповідання історій у контексті дослідження та терапії

Гелінада Грінченко. (Авто)біографічне інтерв’ю в усноісторичних дослідженнях: до питання про теорію наративного аналізу

Людмила Малес. Образний ряд усної історії. Феномен фотографії

Олексій Мусієздов. Соціологічна проблематика в дослідженнях усної історії

Усна історія: практика

Мерседес Віланова. Четвертий світ: балтиморські оповіді, 1990

Наталія Ханенко-Фрізен. Про усні свідчення та продукування значень: українсько-канадські дослідницькі практики

Оксана Кузьменко. Українська словесність про січове стрілецтво: деякі аспекти історичної дійсності та фольклорної естетики

Вольга Лабачевська. Ритуал у повсякденні війни (про архаїчну ритуальну практику в роки Другої світової війни за матеріалами польових досліджень у Білорусі)

Тетяна Пастушенко. Способи виживання українських остарбайтерів у Райху: спогади очевидців

Аляксандр Далговський. Примусова праця білоруських робітників у системі військового і цивільного управління на території окупованої Білорусі у 1941–1944 рр.

Тетяна Лапан. Усні історії галичан-остарбайтерів: специфіка примусового досвіду

Юрій Іріоглу. Друга світова війна в усних історіях болгар Північного Приазов’я

Єкатерина Ряжських. Проблема ресоціалізації репатріантів у воронезьких проектах усної історії

Галина Виноградська. Депортації українців з Польщі 1944–1947 рр.: проблеми періодизації та обставини переселення (за матеріалами усних оповідей депортованих)

Тетяна Вороніна. Героїзм по-БАМівськи: конструювання біографічних наративів будівників Байкало-Амурської магістралі

Світлана Гуркіна. Дві долі: греко-католицьке духовенство і радянська влада

Оксана Кісь. Рецепція радянської влади та незалежності в автобіографічних оповідях жінок Україниза матеріалами проекту «Україна ХХ століття у пам’яті жінок»)

Публікації

Оксана Товарянська. Усні історії колишніх вояків дивізії «Галичина». Інтерв’ю з Зеноном Івановичем Врублевським

Юрій Радченко. Війна та нацистська окупація очима підлітка. Інтерв’ю з Галиною Гнатівною Хоткевич

Проекти

Александeр фон Плато. Міжнародний проект біографічної документації рабської та примусової праці

Наталія Тимофєєва. Питання війни і миру у воронезьких проектах усної історії

Вікторія Календарова. Пам’ять як об’єкт дослідження (Дослідницькі та видавничі проекти з історії пам’яті про блокаду в Центрі усної історії ЄУСПб, 2001–2005 рр.)

Ірина Реброва. Проект «Імена замість номерів. Книга пам’яті в’язнів концентраційного табору Дахау» («Namen statt Nummern. Gedächtnisbuch für die Häftlinge des Konzentrationslager Dachau»)

Тетяна Величко, Тетяна Пастушенко. Польові школи з усної історії «Голокост очима неєврейського населення України»

Наталія Ханенко-Фрізен. Усна історія деколективізації в Україні 1990-х рр.: селянський досвід

Повідомлення

Світлана Гуркіна. ХIV конференція Міжнародної асоціації усної історії у Сіднеї, 12–16 липня 2006 р.

Гелінада Грінченко. Міжнародна робітня «Друга світова війна у пам’яті поколінь: інтернаціональна перспектива», університет штату Індіана, США, 8–10 листопада 2007 р.

Рецензії

Оксана Кісь. Навчаючи спогадами: жіноча історія в освітньому процесі. Рецензія на книгу [Teaching with Memories: European Women’s Histories in International and Interdisciplinary Classrooms/Ed. by Andrea Petö and Berteke Waaldijk. — Galway: Women’s Studies Center, National University of Ireland, 2006. — 207 p.: ill.]

Володимир Склокін, Ірина Реброва. Усна історія в Україні: заповнення «білих плям» чи методологічний переворот? Рецензія на часопис [Україна модерна. — 2007. — № 11]

Гелінада Грінченко. Усна історія в практиці археографічних експедицій. Рецензія на збірник [Усна історія: теорія та практика/Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та ін. — Запоріжжя: Тандем-У, 2008. — 100 с.]

Ірина Реброва. Усна історія і дослідження «пам’яті». Рецензія на книгу: [Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования / Под ред. М. В. Лоскутовой. — М.: Новое издательство, 2006. — 392 с. (Серия: Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 2)]

 

Відомості про авторів

 

Теги: