V Міжнародна науково-практична конференція «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи», Вінниця, 25-27 жовтня 2016 року

08.02.2016

Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Кафедра філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології Інституту історії, етнології і права ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського

Державний архів Вінницької області

Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»

Обласна організаціяНаціональної спілки краєзнавців України

Обласна краєзнавча організація «Поділля»

Громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини»

25-27 жовтня 2016 рокуу приміщенні Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

(м. Вінниця, вул. Соборна, 73) відбудеться V Міжнародна науково-практична конференція

«Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи»

 

Для обговорення пропонується така тематика:

— Історичний ґранд-наратив М.С. Грушевського у сприйнятті сучасного українця: пам’ять, міфи, реалії та прагнення;

— Радянська повсякденність другої половини ХХ століття;

— Україна незалежна: сподівання, здобутки, проблеми (до 25-річчя проголошення незалежності України);

— Революція гідності: свідчення учасників та очевидців подій;

— Військовий синдром: війна очима дитини (ІІ Світова війна, АТО)

 

Програма Конференції включатиме пленарне, виїзне та секційні засідання. Під час роботи зібрання будуть організовані презентації видань, книжкові виставки з фонду Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, демонструватимуться фільми, відео- та фонозаписи із свідченнями очевидців сучасних та історичних подій.

Планується представлення матеріалів Конференції в науковому збірнику. Заявки на участь прийматимуться до 1 серпня 2016 року, тексти доповідей і повідомлень – не пізніше 1 вересня 2016 року. Статті мають бути обсягом до 6 сторінок в електронному та друкованому вигляді. До тексту статті мають бути подані короткі анотації і ключові слова мовою оригіналу та обов’язково в перекладі англійською.

Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 12. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Поля таких розмірів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва і справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см; інтервали між рядками – 1,5 см; вирівнювання – по ширині. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений (тире з обох сторін відокремлюється пробілами). Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «». Усі ці параметри повинні бути впродовж усього тексту рукопису.

Посилання на використану літературу чи джерело в тексті позначаються арабськими цифрами у квадратних дужках, наприклад [1]. При зазначенні конкретних сторінок у цитованому виданні обов’язково потрібно вказувати, що це саме номери сторінок, а не номер позиції у списку використаної літератури, наприклад: [1, с. 2], а не [1,2]. Цифра посилання у списку літератури та джерел повинна співпадати з цифрою біля слова, цитати, дати, до яких подається посилання.

Перелік використаних джерел та літератури вміщується наприкінці статті, нумерується згідно з порядком згадування у тексті. Обов’язково подається адреса доступу до Інтернет-ресурсу, якщо такі посилання є в тексті рукопису. Бібліографічні описи повинні відповідати державним стандартам.

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів, контактна інформація (адреса електронної пошти та контактний телефон), тему виступу.

Оргкомітет Конференції залишає за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого опублікування в науковому збірнику.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

 

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу:

Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41; тел: 67-32-07, 56-28-24, 67-03-30

e-mail: kraev@library.vn.ua; zastupnik@library.vn.ua; inform@library.vn.ua

Контактні особи: Слотюк Г.М., Сеник Л.Б., Антонюк О.Ю., Цимбалюк П.І.

 

Інформаційний лист у word-форматі