Міжнародний круглий стіл “Депортації, переселення, переміщення: в житті народів, у долі людей”. 17 жовтня 2014 р., Київ

20.07.2014

Кафедра історії для гуманітарних факультетів,
кафедра етнології та краєзнавства історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
за міжнародною участю відділення україністики
Інституту філології Вроцлавського університету (Республіка Польща)
та Інституту прав людини НАНА (Азербайджанська республіка),

запрошують Вас взяти участь у Міжнародному круглому столі
“Депортації, переселення, переміщення: в житті народів, у долі людей”,

який відбудеться 17 жовтня 2014 р.

 

Серед багатьох драматичних і правдиво трагічних сторінок в історії України і Польщі радянського періоду окреме місце обіймають депортації, переміщення і переселення. Цьогоріч минає 70 років, коли 9 вересня 1944 р. радянські Україна і Польща уклали угоду “Про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР”. За неї близько 500 тисяч проживаючих у Польщі українців примусово переселили до УРСР, а понад 1 млн. поляків з УРСР до Польщі. Цю подію продовжує зберігати історична пам’ять як українського, так і польського народу. Потерпілі українці й поляки по нині з біллю у серці й слізьми в очах згадують про неї.

Прикметно, що у повоєнний час явище переміщення, переселення і депортацій трапились в житті й інших народів, які населяли СРСР, зокрема польського, кримськотатарського, білоруського, молдаванського, литовського, азербайджанського, грузинського. Попри це, проблема не стала об’єктом спільного наукового дослідження з боку фахівців (істориків, правників, краєзнавців, ін.). Тому організовувана конференція покликана, головне, започаткувати співпрацю українських, польських, білоруських, кримськотатарських, азербайджанських та інших іноземних учених у вивченні спільних складних й актуальних історичних проблем. А також організувати багатосторонній діалог, обмін думками з важливих гуманітарних питань, налагодити системну й систематичну роботу з метою вироблення фахових і вичерпних відповідей на них.

До участі запрошуються співробітники науково-дослідних установ, архівів і музеїв, викладачі вищих навчальних закладів, які є фахівцями й експертами з новітньої історії України, Польщі, Криму, Білорусі, Молдови, Литви, Азербайджану і Грузії.

До 1 жовтня 2014 р. необхідно надіслати анкету й матеріали доповіді на електронну адресу: Kupchik_Oleg@ukr.net

Робочі мови конференції: українська, польська, російська.

Проїзд, проживання, харчування за рахунок учасників конференції.

За результатами роботи конференції буде видруковано збірник матеріалів “Депортації, переселення, переміщення: в житті народів, у долі людей”.

Вимоги до оформлення статей:

1. Об’єм не повинен перевищувати 20 тис. друкованих знаків.

2. Шрифт Arial, кегль – 14, інтервал – 1.

3. Поля: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., праве – 2 см., ліве – 2,5 см.

4. Абзац – 1 см. виставляється за допомогою меню “Вставка” – “Абзац” (не використовувати пробіли и Tab).

5. Малюнки, фото, таблиці й інші графічні зображення додаються окремим файлом у форматі jpg.

6. Список джерел та літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку. Подається лише та література, на яку є посилання в тексті. Одна позиція повинна містити лише одне джерело. Посилання в тексті оформлюються у квадратних дужках: порядковий номер і сторінка (ки) (напр.: 1, с. 12-15).

7. Стаття повинна містити: ім’я і прізвище автора, місце роботи, посада, назву доповіді.

8. Анкета учасника додається окремим файлом.

9. Редколегія залишає за собою право відбору матеріалів та їх редагування.

10. Надіслані матеріали редколегія не повертає.

Анкета учасника

ПІБ

Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Тема доповіді

Домашня адреса, індекс

Контактний телефон

Електронна адреса