«КОМУНІКАТИВНІ ГОРИЗОНТИ УСНОЇ ІСТОРІЇ» Матеріали міжнародної наукової конференції 17-18 травня 2013 р.

21.05.2014

«Комунікативні горизонти усної історії»: матеріали Міжнар. наук.
конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 17-18 травня 2013 р. / [Упорядники:
Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 280 с.

Макет збірника у pdf.-