Усноісторичні проекти науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

04.01.2018

Усноісторичні проекти науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

http://liky.udpu.edu.ua/struktura/proekti/

Записи усних свідчень співробітники та студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проводять за сприянням науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини», створеної у 2007 році, а також установ-партнерів: Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань», відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, Українського інституту національної пам’яті (м. Київ).

Засідання представників науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини»

Напрями роботи:

У плані накопичення джерельної бази історії Уманщини започатковано і в подальших роках продовжуватиметься вивчення повсякдення мешканців краю (окремо різних соціальних груп) за матеріалами запису усних свідчень, місцевої періодики, зокрема газети «Уманська зоря», а також систематизація матеріалів, опублікованих у різних виданнях у ХІХ – на початку ХХ ст.

Обговорення наукової концепції проекту «Усна історія Уманщини»

Науковий проект «Усна історія Уманщини»

Проект реалізовується за участі студентів історичного факультету з 2008 року. Вони допомагали збирати фактичний матеріал про знаних людей – уродженців сіл Уманського району. Після наукової обробки цього матеріалу підготовлено і видрукувано кілька праць у спеціальній серії «Усна історія Уманщини».

Уманщина і уманці в роки Другої світової війни: сторінки усної історії. Умань: ПП Жовтий, 2009. 238 с.

Укладачі книги методом фіксації усної історії спробували відтворити життя мешканців Уманщини у роки Другої світової війни. Ними були зібрані свідчення живих учасників і свідків тих подій, які вдалось доповнити архівними матеріалами.

Усна історія Уманщини: колективізація. Умань: ПП Жовтий, 2011. 224 с.

У праці зібрано спогади жителів Уманщини, пов’язані з проведенням у краї колективізації. Записано інтерв’ю із окремими родинами, які вступали до колективних господарств і які відмовлялись від цього. Простежено їх подальші долі. Додано інформацію з архівних джерел та преси.

Усна історія Уманщини: знані люди села. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. 164 с.

У книзі зібрано матеріали інтерв’ю з жителями Уманщини. Підібрано найбільш влучні цитати з яких вдалось сконструювати мозаїку голосів мешканців Уманського краю. У життєвих історіях оповідачів передано зміни, які відбулись у регіоні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

 

Усна історія Уманщини: діти війни – літописці / Уклад. Т. В. Кузнець (голова), М. М. Рогожа, О. В. Скус. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. 100 с.

Авторами цього випуску «Усної історії Уманщини» є «діти війни». Законодавчо визначено, що це та частина населення України, яка народилася в період з 9 вересня 1927 до 9 вересня 1945 року. Але у даному проекті ці вікові рамки дещо порушено. Укладачі дали можливість висловитись усім бажаючим, у чиє дитинство чи юність увійшла німецько-радянська війна 1941–1945 років. Розповіді «дітей війни» різні: емоційні чи стримані, більш детальні чи загальні, власні переживання чи з розповідей батьків тощо.

Усна історія Уманщини: сільська школа / За ред. Т. В. Кузнець. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський» ), 2014. 278 с.

Даний том проекту «Усна історія Уманщини», присвячено історії сільських шкіл регіону. Опубліковані матеріали різні за інформативністю, за повнотою висвітлення окремих сюжетів. Укладачі прагнули зберегти кожне прізвище, будь-які деталі шкільного життя, відомості про випускників, фото. У пригоді стали записи інтерв’ю з вчителями та учнями / випускниками школи, котрі виявились чи не найбільш інформативним джерелом інформації при підготовці видання.

У 2014 р. було також видано працю «Усна історія Уманщини: повоєнна відбудова» (Умань, 154 с.), у 2016 р. – «Усна історія Уманщини: звичаї та традиції села» (Умань, 130 с.), у 2017 р. – «Усна історія Уманщини: пам’ятники та пам’ятні знаки села» (Умань, 128 с.). У даний час розпочата робота по збору відомостей про сакральні будівлі в селах Уманщини. Зібрані матеріали будуть укладені в окремому випуску під назвою «Усна історія Уманщини: відбудова сільських православних храмів у добу незалежності».

Співробітники науково-дослідної лабораторії:

Тетяна Кузнець, д.і.н., завідувачка лабораторії

Наталія Даниленко, лаборант лабораторії

До реалізації усноісторичного проекту також залучено співробітників кафедри історії України університету:

Чорномаз Б. Д., к.і.н., доцент. Відповідальний за напрям «Національно-патріотичне підпілля на Уманщині»;

Кривошея І. І., к.і.н., професор. Відповідальний за напрям «Уманщина у XVIII–XIX ст.»;

Скус О. В., к.і.н., доцент. Відповідальна за напрям «Релігійна палітра Уманщини»;

Лісовська О. В., к.і.н., доцент. Відповідальна за напрям «Історичне краєзнавство та краєзнавці»;

Кукуруза А. В., викладач кафедри історії України. Відповідальна за напрям «Освіта на Уманщині ХІХ – початку ХХ ст.»;

Кунецька О. О., к.і.н., доцент. Відповідальна за напрям «Православне духовенство Уманщини»;

Дудник О. В., к.і.н., доцент. Відповідальна за напрям «Уманщина у 1917–1920 роках»;

Рогожа М. М., к.і.н., доцент. Відповідальна за напрям «Українське село другої половини ХХ ст.»;

Янчук М. М., викладач кафедри історії України. Відповідальний за напрям «Шкільництво на Уманщині ХІХ – початку ХХ ст.»;

Мельник І. В., аспірант. Відповідальна за напрям «Єврейське населення Уманщини»;

Тацієнко В. С., аспірант. Відповідальний за напрям «Дозвілля та побут населення Уманщини ХІХ – початку ХХ ст.»;

Опацький І. Ю., аспірант. Відповідальний за напрям «Відомі люди Уманщини»;

Давидюк В. Д., науковий співробітник УКМ. Відповідальний за напрям «Вулиці міста Умань».