Інститут усної історії Запорізького національного університету

22.11.2013

Інститут усної історії Запорізького національного університету

http://history.znu.edu.ua/1524.ukr.html

З 2007 року Інститут усної історії є структурним підрозділом історичного факультету ЗНУ та діє на громадських засадах. Першим його керівником стала Надій Швайба. У 2011 році її замінила Юлія Головко. Збір усних свідчень проводиться співробітниками Інституту та студентами історичного факультету Запорізького національного університету в рамках експедицій під час літніх практик. Головними партнерами осередку виступають Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького та Запорізьке відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

 

Основними завданнями Інституту усної історії є:

Світлини із польової експедиції студентів історичного факультету Запорізького національного університету, 2017 рік

Проекти Інституту усної історії:

Усна історія Степової України

Результати роботи багаторічних експедицій співробітників та практикантів Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Інституту усної історії Запорізького національного університету були опубліковані в багатотомному виданні усноісторичних матеріалів Усна історія Степової України. – Т. 1–10. – Запоріжжя: Тандем. – 2008–2012, записаних у 1999–2007 рр. (усі томи доступні за лінком: http://uamoderna.com/biblioteka/usna-istoriya-stepovoi-ukraini).

У 2008–2012 рр. видано десять томів матеріалів «Усна історія Степової України»

«По той бік Дніпра»: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів»

Проект реалізовувався спільними силами науковців та студентів упродовж другої половини 2014 – початку 2015 рр. Задум проекту полягав у відстеженні та узагальненні усталених поглядів представників різних регіонів України відносно один одного, виявлення особливостей у сприйнятті іншого жителями Південної, Західної, Центральної та Східної України; розробці та апробуванні дієвих механізмів подолання відмінностей найбільш одіозних і конфліктних проявів регіональних ідентичностей. Силами студентів-волонтерів історичного факультету Запорізького національного університету проведено опитування з усної історії з метою виявлення особистісного ставлення жителів Запоріжжя та області до представників східних та західних (лівобережних, правобережних, південних, північних, центральних) регіонів України. Серед респондентів були представники родин, які змінили регіон проживання впродовж ХХ століття. Всебічний аналіз оцінок ментальних образів і сконструйованих уявних кордонів, проведений інтерв’юерами, дозволив виокремити основні фактори впливу та каталізатори, які запускають механізми як автопрограмування на «нелюбов до інакшого», так і свідомого маніпулювання громадською думкою з боку зацікавлених сил. На зібраних матеріалах відеодокументах, архівних і музейних зібраннях було створено начальний фільм (перегляд доступний за лінком: http://history.znu.edu.ua/1700.ukr.html).

Скріншот першого кадру навчального фільму, знятого в рамках проекту

6–7 лютого 2015 р. на базі Запорізького національного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, яка передбачала підведення перших підсумків проекту. На цьому науковому заході були представлені виступи учасників конференції, репрезентовано навчальний відеофільм та проведено обговорення результатів дослідницького проекту та перспектив подолання негативних стереотипів та підтримки високого градусу толерантності в суспільстві. За результатами роботи форуму дослідників було видано збірник матеріалів конференції (доступний за лінком: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2672-18-3/978-966-2672-18-3.pdf)

Усна історія російсько-української війни

Ідея проекту виникла влітку 2014 року. Тоді спільними зусиллями Запорізької обласної державної адміністрації, обласного військового комісаріату та Запорізького національного університету було проведено ряд лекцій для військовослужбовців у регіоні. Їхньою тематикою стала актуальна ситуація в Україні, її витоки та найближчі перспективи. Лекції мали форму діалогу, включали обмін думками та спільні роздуми над непростими питаннями. У результаті вдалося дізнатися чимало цікавого від військовослужбовців щодо війни на сході України, що підштовхнуло науковців до спроб зафіксувати отримані свідчення, зробити їх доступними широкому загалу. Для фіксування цілісної картини подій російсько-української війни опитувані були поділені на кілька груп: військовослужбовці Збройних Сил України, представники Національної гвардії, бійці добровольчих батальйонів, працівники служб Міністерства з надзвичайних ситуацій (ДСНС), міліції (поліції), прокуратури, учасники волонтерського руху, пересічні громадяни із зони конфлікту.

У 2015–2017 рр. видані три випуски матеріалів «Усна історія українсько-російської війни», режими доступу:
1 випуск | 2 випуск | 3 випуск

Усі записані усні історії, транскрипти, відео- та фотоматеріали були включені до окремого фонду 29 «Матеріали з історії російсько-української війни» рукописного відділу Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України. Координатором запису інтерв’ю є співробітник Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України Михайло Павленко. Станом на 2017 рік опубліковано три частини матеріалів.


Презентація книги «Усна історія російсько-української війни (2014–2016 роки)», м. Київ, 2017 рік

Співробітники Центру:

Юлія Головко, к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін, директор Інституту усної історії.

Володимир Мільчев, д.і.н., професор, декан історичного факультету Запорізького національного університету.

Сергій Білівненко, к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін.

Юрій Іріоглу, к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін.

Ірина Савченко, к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін.

Роман Молдавський, к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін.