Центр усної історії при лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

05.01.2018

 Центр усної історії при лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

http://www.mdpu.org.ua/new/uk/laboratorja-socologchnih-dosldzhen/centr-usno-stor.html

Центр усної історії є науковим підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Він здійснює свою діяльність на базі лабораторії соціологічних досліджень вищого навчального закладу, укладаючи спогади-описи певної фіксованої визначної події, записуючи спогади представників різних поколінь протягом певного періоду часу та окремих соціально-професійних спільнот, громадських і політичних середовищ.

Напрями роботи Центру:

Співробітники Центру:

Букрєєва І. В., старший науковий співробітник, завідувач центру усної історії;

Афанасьєва Л. В., старший науковий співробітник;

Глинська Л. Ф., старший науковий співробітник;

Пачев С. І., старший науковий співробітник;

Попенко Я. В., старший науковий співробітник;

Митяй З. О., старший науковий співробітник;

Орлов А. В., старший науковий співробітник.