Навчально-науковий центр усної історії ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

22.11.2013

Навчально-науковий центр усної історії
Державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” при кафедрі історії та культури України

http://oralhistory.webnode.com.ua

Осередок створено 1 листопада 2005 року при кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (наказ № 163 від 21 жовтня 2005 р.). Він об’єднав науковців, які зосередили свою увагу на розробці соціальної тематики вітчизняної історії, повсякденного життя громадян України у радянський період. Першим усноісторичним здобутком Центру стало усне опитування, проведене групою аспірантів кафедри, жителів сіл Переяслав-Хмельницького району Київської області, мета якого полягала у вивченні побутових умов життя сільського населення даної території у 20–40 рр. ХХ століття.

Основними напрямками діяльності Центру є:

Проекти Центру:

Наукові заходи Центру:

Наукова робота Центру відобразилася й через організацію відповідних заходів. 11 травня 2006 р. під егідою цього підрозділу відбувся науково-методичний семінар «Метод усної історії: теорія та практика застосування», що став одним із перших вітчизняних зібрань у галузі усної історії. 15–16 травня 2009 р. було проведено Міжнародний науково-методичний семінар «Усна історія: теорія і практика – 2009». Упродовж 2010–2012 рр. ініційовано та підтримано роботу наукових студій «Історія повсякденності: теорія та практика». У травні 2013 р. відбулася Міжнародна наукова конференція «Комунікативні горизонти усної історії».


Переглянути / Завантажити

Працівниками підрозділу зібрано значний масив різноманітних матеріалів (спогадів, інтерв’ю, документальних джерел, світлин тощо), які вводяться до наукового обігу шляхом їх публікації у заснованому спеціалізованому виданні – історико-краєзнавчому альманасі «Джерела пам’яті». У 2006 р. його керівника Тараса Нагайка включено до складу правління Української асоціації усної історії.


Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах. Тернопіль: Астон, 2007. Вип. 1: Народжені для випробувань / [упоряд.: Т. Ю. Нагайко]. 232 с.
Переглянути / Завантажити


Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах. Корсунь-Шевченківський, 2010. Вип. 2: Остарбайтери: жива правда – живий біль / [упорядник: Т. Ю. Нагайко]. 457 с.
Переглянути / Завантажити


Джерела пам’яті: історико-краєзнавчий альманах / [ред. кол.: В. Коцур (голов. ред.), О. Лисенко, А. Коцур, Т. Нагайко (відповід. ред.) та ін.]. Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич, 2014. Вип. 3: «Та не дарма були ми на землі…». 250 с.
Повний текст альманаху

Дидактична складова роботи Центру отримала вираження через включення у 2009–2010 та 2010–2011 н.рр. до навчального плану кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відповідних курсів: «Усна історія у системі історико-філологічних наук» та «Людинознавча історія в системі історичних знань». У 2005 р. Тарас Нагайко розробив та видав методичні рекомендації з організації та проведення наукових досліджень з питань вивчення історичного минулого сільських населених пунктів засобами усної історії для студентів історичних факультетів (Переяслав-Хмельницький, 2005. 43 с.).

Співробітники Центру:


Тарас Нагайко, к.і.н., засновник і керівник Центру


Ігор Гайдаєнко, керівник Центру у 2005–2016 рр.


Олександр Горбовий, лаборант Центру


Вікторія Вовкодав, лаборант Центру