Короткі роздуми щодо перебігу подій та результатів конференції

Короткі роздуми щодо перебігу подій та результатів конференції

«Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»,

що відбулася у Львові 25-26 вересня 2014


Передусім ще раз зазначу високий фаховий та, не уникну цього слова, інтелектуальний рівень конференції «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії через призму автобіографічної розповіді». Завдяки успішним діям організаторів конференції, які, вочевидь, доклали максимум зусиль для того, щоб запропонувати комфортні умови для її роботи, кожна доповідь супроводжувалася змістовним обговорення, що сприяло розширенню меж дослідження. Вкрай приємно було й обов’язкове дотримання регламенту.

UKU_conf4

Було досягнуто розумний баланс між теоретичним та практичним складниками у діяльності конференції, також як безумовний позитив треба виділити увагу до подій, власне, сучасних – революції гідності, зокрема. Змістовно-дискусійний формат заходу визначила й участь у ньому, крім істориків, фахівців інших професій – соціологів, етнологів, філологів, журналістів, що актуалізувало міждисциплінарний аспект застосування методу усноісторичних досліджень як для реконструкції історичних подій, так і для висвітлення низки споріднених з цим завданням соціальних, психологічних, світоглядних, культурологічних проблем.

UKU_conf2

Необхідно відмітити також рівень наукового обґрунтування дослідницьких завдань у більшості доповідей, наявність апеляції до теоретичних досліджень зарубіжних та українських фахівців.

На майбутнє, бажано було б, якщо це буде визнано доречним, виділити такий аспект, як використання методики усноісторичних досліджень у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів історії, суспільних дисциплін та у практиці викладання історії у загальноосвітніх навчальних закладах.

Марина Будзар

UKU_conf3 UKU_conf1