Анна Ленчовська // Інститут Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії в Україні

22.11.2013

Про Фонд Шоа Університету Південної Каліфорнії – Інститут візуальної історії та освіти (USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education)

Фонд Шоа Університету Південної Каліфорнії – Інститут візуальної історії та освіти присвятив свою діяльність запису аудіовізуальних інтерв’ю з тими, хто пережив і є свідками Голокосту та інших геноцидів, як голос, що надихає до освіти та дії. Нинішня колекція Інституту з 51,696 свідчень розміщена в Архіві візуальної історії та зберігає історію так, як вона була розказана тими людьми, які прожили та пережили її. Інститут візуальної історії та освіти Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії факультету літератури, мистецтва й природничих наук Університету Південної Каліфорнії працює з партнерами в усьому світі для розвитку наукових знань і  досліджень, для забезпечення ресурсів і онлайн-матеріалів для педагогів, для поширення свідчень з освітньою метою. 

Інститут Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії в Україні

Інститут Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії почав проводити інтерв’ю на території України в жовтні 1996 року. В інтерв’юванні та відеозаписі цих інтерв’ю брали участь 44 інтерв’юера й 31 оператор. Інтерв’ю були проведені в багатьох населених пунктах України, зокрема, у Києві, Одесі, Балті, Бердичеві, Чернівцях, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Могильові-Подільському, Сімферополі, Вінниці, Запоріжжі, Жмеринці.

Загальна кількість інтерв’ю, взятих в Україні, а також проведених за її межами українською мовою – 3446 відеоспогадів. Інтерв’ю були проведені, в основному, російською мовою, а також українською, угорською, польською, ромською, румунською мовами та на їдиш.

Інтерв’ю, проведені в Україні, а також українською мовою за її межами, включають спогади євреїв, які пережили Шоа, ромів (циган), свідків Єгови, які пережили загрозу знищення, учасників визволення або свідків цих подій, політичних в’язнів, людей, котрі допомагали жертвам Голокосту й рятували їх від переслідувань.

Наші публікації та освітні програми (від останньої до першої):

Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи (Мультимедійний навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів) / Авт.-упор. О. Войтенко. – К.: ТОВ «Майстер книг», 2013. – 304 с.

Читачеві пропонуються науково апробовані матеріали щодо певних історичних передумов та сучасного стану дотримання прав людини. Посібник складається з десяти навчальних модулів, доповнених історичними нарисами порушення прав людини у нацистській Німеччині та сталінському СРСР, а також правозахисним оглядом справ Європейського суду з прав людини. Важливими зі змістовних та дидактичних міркувань є короткі біографії свідків, які зазнали переслідувань тоталітарних режимів, словник ключових понять і термінів.

До мультимедійного комплекту входить DVD з унікальними відеосвідченнями очевидців з архівів Фонду Шоа Інституту візуальної історії та освіти Університету Південної Каліфорнії (США) та «Примусова праця 1939–1945. Пам’ять та історія» (Німеччина).

Пропоновані матеріали можуть бути основою для спецкурсів у системі підвищення кваліфікації вчителів історії, правознавства, суспільствознавства та семінарів для студентів гуманітарних і юридичних факультетів вищих навчальних закладів різних рівнів. Книжка орієнтована також на адміністраторів шкіл і позашкільних установ, представників неурядових організацій, батьків та інших зацікавлених читачів.

Всі матеріали посібника та відеофрагменти можна завантажити тут

Біль пам’яті: навчально-методичний посібник до виставки «Голокост від куль: масовий розстріл євреїв в Україні у 1941–1944 рр.» / Авт.-упор. О. Войтенко. – К.: ТОВ «Майстер книг», 2011. – 64 с.

Читачеві пропонується мультимедійний навчально-методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до виставки «Голокост від куль: масовий розстріл євреїв в Україні у 1941–1944 рр.». Він дає можливість одночасно розглянути історію Голокосту в двох перспективах – загально-історичній та через історію пересічної людини.

До мультимедійного комплекту входять DVD з відеосвідченнями очевидців з колекції Яхад–Ін Унум та з Архіву візуальної історії Інституту фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії, а також рекомендації щодо їхнього використання, покроковий план уроку, історичні документи, карти та інші додаткові ресурси.

Пропоновані матеріали можуть бути використані на уроках історії України першої половини ХХ століття, спецкурсах з історії, спрямованих на вивчення тоталітаризму, диктаторських режимів ХХ століття, а також на заняттях з правознавства, спрямованих на вивчення геноциду як юридичного поняття, суспільствознавства, етики, філософії тощо.

Всі матеріали посібника та відеофрагменти можна завантажити тут

Голодомор в Україні 1932–1933 років. Людський вимір трагедії / Авт.-упор.: О. Войтенко. – К.: Майстерня книги, 2010. – 56 с.

«Голодомор в Україні 1932–1933 років. Людський вимір трагедії» – мультимедійний ресурс для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів по історії Голодомору в Україні. Він дає можливість одночасно розглянути історію Голоду в двох перспективах – загально-історичній та через історію пересічної людини. До мультимедійного комплекту входять DVD з відеосвідченнями очевидців з архіву візуальної історії Інституту Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії, а також рекомендації щодо їхнього використання поряд з контекстною інформацією про Голодомор, покроковий план уроку, історичні документи, літературні твори та інші додаткові ресурси.

Пропоновані матеріали можуть бути використані на уроках історії України першої половини ХХ століття, спецкурсах з історії, спрямованих на вивчення тоталітаризму, диктаторських режимів ХХ століття, на додаткових міжпредметних заняттях з української літератури ХХ століття, а також на заняттях з правознавства, спрямованих на вивчення геноциду як юридичного поняття, суспільствознавства, етики, філософії тощо.

 Всі матеріали посібника та відеофрагменти можна завантажити тут

Назустріч пам’яті : Навч. метод. посіб. до фільму про Голокост в Україні «Назви своє ім’я» / Авт.-упор.: О. Войтенко, М. Тяглий. – К. : Полігр. фірма «Оранта», 2007. – 240 с.

Навчально методичні матеріали «Назустріч пам’яті» – посібник для вчителів та DVD з фільмом «Назви своє ім’я» та його дидактичними фрагментами – адресованi вчителям, педагогам-організаторам, вихователям учнівської молоді, які будуть використовувати фільм і працювати з його фрагментами з навчально виховною метою у 9-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Пропоновані матеріали можуть бути використані у курсах «Історія України», «Всесвітня історія», «Людина і Світ», «Людина і суспільство» і при вивченні факультативів і спецкурсів суспільно-гуманітарного змісту в 10-11 класах, а також у позаурочній роботі.

Праця з матеріалами посібника допоможе вчителям та вихованцям розвивати навички історичного дослідження, інтерпретації складних, контроверсійних історичних подій, розуміти необхідність протистояння ксенофобії та дискримінації у сучасному світі, розвитку толерантності та демократичного співжиття.

Ці навчальні матеріали, розроблені авторами упорядниками за програмою та під керівництвом Фонду Шоа Інституту Південної Каліфорнії та фінансовані фондом Віктора Пінчука, є результатом міжнародної співпраці.

Всі матеріали посібника та відеофрагменти можна завантажити тут