Наукова конференція з усної історії «Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація», 8–9 жовтня 2015 р., Одеса

27.01.2015

Українська асоціація усної історії

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Одеський академічний центр Міжнародної академії наук

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі в науковій конференції з усної історії

«Усна історія (не)подоланого минулого:

подія — наратив — інтерпретація»,

яка відбудеться 8–9 жовтня 2015 року в Одесі

 

Сучасні події, що відбуваються в Україні, та пов’язані з цим світові процеси привертають велику увагу дослідників, породжують чимало неоднозначних коментарів і гострої полеміки. Науковці намагаються збагнути витоки, пояснити сутність, проаналізувати механізми й оцінити вплив цих явищ і на рівні світового суспільства загалом, і на рівні окремих держав і соціальних груп, і на рівні окремого індивіда. Поступово все більше уваги привертає те, що одним з важливих напрямків осмислення сучасних подій є проблема «неподоланого минулого» — ментального, культурного, суспільно-політичного, психологічного взаємозв’язку минулого та сучасних ситуацій.

В Україні досі неподолане тоталітарне минуле й держава за 23 роки свого існування так і не спромоглася виробити струнку політику в царині історичної пам’яті. Та поступово формується розуміння того, що, не розрахувавшись із минулим, з історією, суспільство не може будувати нову державу, конструювати нову ідентичність, успішно розвиватися.

Саме тому академічна дискусія про проблему неподоланого минулого, його впливу на сучасні події в країні та світі, про роль особистості й громади у її вирішенні, про значення поворотних історичних моментів та роль у них окремої особи набуває особливої актуальності. Пов’язаними з цим постають питання особливостей осмислення та відображення історичних зламів, розривів, соціальних революцій, масових репресій та періодів відносної стабільності, застою чи поступу у спогадах безпосередніх свідків та учасників таких подій.

Для дослідників, що у своїй роботі послуговуються методикою усної історії, наявна ситуація пропонує нові перспективи у вивченні «традиційних» для усноісторичних розвідок тем (зорієнтованих перш за все на аналіз суб’єктивного виміру історії та виявлення в ній непомітних на макрорівні досвідів, значень та наслідків подій), а також додатковий вектор розмірковувань щодо основних методологічних проблем усноісторичного аналізу. Наприклад: етичні аспекти інтерв’ювання та стосунків між оповідачем і дослідником в контексті вивчення травматичного досвіду; особливості сприйняття та інтерпретування історій людей, які пережили політичні репресії, голодомори, війни, депортації, зміну політичних режимів, численні соціальні катаклізми. Дуже важливими залишаються питання: коли Подія стає Минулим, яке можна ефективно вивчати методами усної історії? За яких умов Минуле «відпускає» Сучасність, перестає безпосередньо впливати на неї, задавати напрям чи рамку майбутньому? В який спосіб і за допомогою яких засобів можна «подолати» обтяжливе минуле?

Для обговорення цих та інших актуальних питань усноісторичних досліджень Українська Асоціація Усної історії у співпраці з Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова та Одеським академічним центром Міжнародної академії наук проводить наукову конференцію та запрошує до участі дослідників, які послуговуються методикою усної історії, а також дослідників різних галузей соціогуманітарного знання.

Для обговорення пропонуємо такі теми:

 

Конференція відбудеться в Одесі 8–9 жовтня 2015 року на базі ОНУ імені І. І. Мечникова.

Заявки просимо надсилати до 21 липня 2015 року на електронну адресу: oral.history.odessa@gmail.com

У заявці просимо вказати відомості про себе, тему та коротко викласти основні тези виступу (до 300 слів).

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції за їхній власний рахунок.

Мови конференції — українська і російська.

 

Організаційний внесок — 150 грн.

 

Оргкомітет конференції:

Гелінада Грінченко (Харків)

Оксана Кісь (Львів)

Лідія Ковальчук (Одеса)

Олександр Прігарін (Одеса)

Тетяна Пастушенко (Київ)