IV Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія як важлива складова краєзнавчої діяльності», 21-23 жовтня 2014 р., м. Вінниця

06.07.2014

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини»

IV Міжнародна науково-практична конференція

«Усна історія як важлива складова краєзнавчої діяльності»

21-23 жовтня 2014 р. у приміщенні Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (м. Вінниця, вул. Соборна, 73) відбудеться IV Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія як важлива складова краєзнавчої діяльності».

Для обговорення пропонується така тематика:

Програма Конференції включатиме пленарне, секційні та виїзне засідання. Під час роботи форуму будуть організовані книжкові виставки з фонду Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, демонструватимуться фільми, відео та фонозаписи із свідченнями очевидців історичних подій.

Планується представлення матеріалів Конференції в науковому збірнику. Заявки на участь прийматимуться до 1 серпня 2014 р., тексти доповідей і повідомлень – до 1 вересня 2014 р. Статті мають бути обсягом до 10 сторінок в електронному та друкованому вигляді, з анотаціями і ключовими словами, подані згідно з вимогами до оформлення.

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів, контактна інформація (адреса електронної пошти та контактний телефон), тему виступу.

Оргкомітет Конференції залишає за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого опублікування в науковому збірнику. Повідомлення про прийняття чи відхилення заявок будуть надіслані авторам до 15 вересня 2014 р.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 12. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Поля таких розмірів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва і справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см; інтервали між рядками – 1,5 см; вирівнювання – по ширині. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений (тире з обох сторін відокремлюється пробілами). Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «». Усі ці параметри повинні бути впродовж усього тексту рукопису.

Посилання на використану літературу чи джерело в тексті позначаються арабськими цифрами у квадратних дужках, наприклад [1]. При зазначенні конкретних сторінок у цитованому виданні обов’язково потрібно вказувати, що це саме номери сторінок, а не номер позиції у списку використаної літератури, наприклад: [1, с. 2], а не [1, 2]. Цифра посилання у списку літератури та джерел повинна співпадати з цифрою біля слова, цитати, дати, до яких подають посилання.

Перелік використаних джерел та літератури вміщується наприкінці статті, нумерується згідно з порядком згадування у тексті. Обов’язково подається адреса доступу до Інтернет-ресурсу, якщо такі посилання є в тексті рукопису. Бібліографічні описи повинні відповідати державним стандартам.

Матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу:

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 35-23-94; тел: 56-27-92, 67-32-07, 56-28-24, 35-51-97

e-mail: kraev@library.vn.ua; zastupnik@library.vn.ua ; inform@library.vn.ua

 

Контактні особи: Слотюк Г. М., Сеник Л. Б., Котуз Т. В., Цимбалюк П. І.