Філософські читання «Особистість. Лідерство. Наука», присвячені пам’яті доктора філософських наук, професора К. П. Руденко. Мелітополь, 17-19 вересня 2014 р.

20.07.2014

17-19 вересня 2014 року

Мелітопольський національний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
та Центр українознавства філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводять

Філософські читання «Особистість. Лідерство. Наука»,

присвячені пам’яті доктора філософських наук, професора К. П. Руденко

На обговорення виносяться наступні проблеми:

Робочі мови філософських читань – українська, англійська, російська.

Заявку на участь у читаннях разом із текстом доповіді просимо надіслати до 15 серпня 2014 року на вказані адреси:

E-mail: lyudmilasocio@rambler.ru,

E-mail: grabovskai@ukr.net,

 

Вимоги до оформлення статей див. в кінці інформаційного листа. Окремо просимо заповнити заявку учасника (формуляр додається)

 

Увага:

— «Українознавчий альманах» планується видати до початку роботи конференції;

— оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці читань та вимогам до оформлення статей.

 

Організаційний внесок для участі в читаннях (витрати на оргзаходи та друк матеріалів) складає 200 гривень. Кошти слід перерахувати на рахунок Мелітопольського національного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького:

Реквізити: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Код ОКПО 02125237

Роз/рах. 31256272210154

Банк ГУДКСУ у Запорізькій області

МФО 813015

Призначення платежу: П.І.Б. учасника, назва — «Філософські читання»

Публікація статей планується після проведення читань у збірнику наукових праць «Українознавчий альманах», затвердженому ДАК України як фахове видання з 4-х напрямків: філософія, політологія, історія, філологія.

Проїзд і перебування в м. Мелітополі – за рахунок учасників конференції. За необхідності оргкомітет конференції може забезпечити проживання за кошти учасників.

 

Контактна інформація:

Людмила Афанасьева: lyudmilasocio@rambler.ru,

Ірина Грабовська: grabovskai@ukr.net, (044) 239-34-96, 0504101608.

Філософські читання відбудуться за адресою: 72312, Україна, м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Леніна, 20.

 

Заявка на участь у Філософських читаннях

««Особистість. Лідерство. Наука»

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Назва доповіді
Напрям, до якого належить доповідь (з перелічених в оголошенні)
Електронна адреса
Телефон
Розширена анотація виступу (статті) обсягом бл. 1 тис. знаків.

 

Вимоги до оформлення текстів доповідей: мова українська, обсяг — 20 тис. знаків з пробілами, шрифт Times New Roman, формат RTF або Word 2003 (.doc), кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

До тексту додаються: УДК, анотація українською; назва статті, прізвище автора, анотації англійською мовою та російською (анотації мають бути не менше 800 знаків), ключові слова.

Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ДАК України (див. сайт Центру українознавства: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua, рубрика «Стандарти подачі інформації»).

Рисунки та фотографії слід подавати кожен окремим файлом у форматі jpg або tiff. Діаграми слід подавати окремим файлом у форматі xls програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені у текст статті.

Посилання – в тексті в квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа.

Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або [17, арк. 31зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку.

Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т.2, с. 725].

 

Зразок оформлення статті:

Марія Петриченко

УДК ………..

Актуальні проблеми сучасного українознавства

Розширена анотація українською, російською та англійською мовами (до 800 знаків)

(включно з назвою статті, ім’ям та прізвищем автора),

ключові слова

Текст статті

Перелік використаних джерел та літератури. Слово «література» не пишеться. Перелік джерел дається одразу після тексту через інтервал від нього.