Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для  студентів і аспірантів. — Х.: Харківський національний університет імені  В. Н. Каразіна, 2007. — 28 с.

 

Методичні рекомендації з організації усноісторичних досліджень орієнтовані на студентів і аспірантів — представників всіх дисциплін, які у своїй практиці застосовують метод усної історії або так чи інакше працюють з отриманими методом інтерв’ювання джерелами, та включають такі позиції: рекомендації з розробки концепції дослідження й обґрунтування необхідності залучення до нього інтерв’ю-спогадів; пропозиції щодо вибору респондентів з урахуванням шляхів їх пошуку, а також вирішення проблеми репрезентативності їх вибірки; варіанти можливих інтерв’ю та пропозиції щодо їхньої схеми, співпраці інтерв’юера й респондента в безпосередній «ситуації інтерв’ю», а також упорядкування матеріалів дослідження (складання супровідної документації, транскрипції й атрибуції усноісторичних джерел).

Зміст


Вступ .................................................................................................4
1. Обґрунтування дослідження  ......................................................7
2. Вибір респондентів  .....................................................................8
3. Пошук респондентів  ...................................................................9
4. Вибір типу інтерв’ю  ....................................................................11
5. Розробка схеми інтерв’ю  ...........................................................13
6. Технічна підготовка до інтерв’ю  ................................................15
7. «Ситуація інтерв’ю»  ...................................................................16
8. Супровідна документація  ..........................................................18
9. Транскрипт інтерв’ю  ...................................................................20
Рекомендована література .............................................................22

Додаток 1
Приклад паспортного листа до інтерв’ю ........................................25

Додаток 2
Приклад договору на проведення інтерв’ю  
й зберігання його фонозапису  ........................................................26
Приклад угоди на зберігання й використання  
транскрибованої копії інтерв’ю  .......................................................27

 

Повний текст у форматі pdf.-