Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. — Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2007. — 28 с.

Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для  студентів і аспірантів. — Х.: Харківський національний університет імені  В. Н. Каразіна, 2007. — 28 с. Методичні рекомендації з організації усноісторичних досліджень орієнтовані на студентів і аспірантів — представників всіх дисциплін, які у своїй практиці застосовують метод усної історії або так чи інакше працюють з отриманими методом інтерв’ювання джерелами, та включають такі позиції: рекомендації з розробки кон- цепції дослідження й обґрунтування необхідності залучення до нього інтерв’ю-спогадів; пропозиції щодо вибору респондентів з урахуванням шляхів їх пошуку, а також вирішення проблеми репрезентативності їх вибірки; варіанти можливих інтерв’ю та пропозиції щодо їхньої схеми, співпраці інтерв’юера й респондента в безпосередній «ситуації інтерв’ю», а також упорядкування матеріалів дослідження (складання супровідної документації, транскрипції й атрибуції усноісторичних джерел).

Читати даліРобоча програма навчальної дисципліни «Усна історія: метод, методологія, джерело» для спеціальності «Історія», укладачка - Стяжкіна О. В., професор кафедри історії слов’ян, д.і.н.

Робоча програма навчальної дисципліни «Усна історія: метод, методологія, джерело» для спеціальності «Історія», укладачка - Стяжкіна О. В., професор кафедри історії слов’ян, д.і.н. Мета курсу - дати базові знання по історії, методології, історіографії, теорії усної історії. З практичних знань в курс входять аспекти інтерв'ювання: уміння складати запитальник і задавати питання, навички опрацювання, джерелознавчого аналізу, прийомів історичної і текстології критики документів усної історії, використання їх в наукових дослідженнях, публікаціях. За результатами вивчення курсу студенти мають вміти: розробляти проблемну тематику і питання до інтерв’ю, розрізняти види опитування, знаходити відповідного респондента і правильно домовлятися з ним про співпрацю, оволодіти практикою транскрибування, інтерпретації та презентації матеріалів, створити власне усне джерело, підготувати наукову чи науково-методичну публікацію та /або включити усне джерело у тканину магістерської роботи.

Читати далі