Центр усної історії при лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

http://www.mdpu.org.ua/new/uk/laboratorja-socologchnih-dosldzhen/centr-usno-stor.html

Центр усної історії є науковим підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Він здійснює свою діяльність на базі лабораторії соціологічних досліджень вищого навчального закладу, укладаючи спогади-описи певної фіксованої визначної події, записуючи спогади представників різних поколінь протягом певного періоду часу та окремих соціально-професійних спільнот, громадських і політичних середовищ.

Напрями роботи Центру:

  • усна історія як джерело і метод дослідження Великого Голодомору в Україні;
  • культура та ідентичність етносів Запорізького Приазов‘я: освоєння нового простору;
  • ритуально-обрядова культура та фольклористика;
  • субкультура як одиниця аналізу соціально-політичної ідентичності;
  • універсум ментальності сучасника;
  • походження власних назв в соціокультурному просторі;
  • норма і девіація в системі світоглядних орієнтацій;
  • світоглядні універсалії народної творчості.

Співробітники Центру:

Букрєєва І. В., старший науковий співробітник, завідувач центру усної історії;

Афанасьєва Л. В., старший науковий співробітник;

Глинська Л. Ф., старший науковий співробітник;

Пачев С. І., старший науковий співробітник;

Попенко Я. В., старший науковий співробітник;

Митяй З. О., старший науковий співробітник;

Орлов А. В., старший науковий співробітник.