Центр усної історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету

http://idgu.edu.ua/science

Центр усної історії є науковим підрозділом Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Його призначення полягає у здійсненні науково-дослідницької, освітньої, інформаційної та координаційної діяльності.

Метою створення центру є:

 • забезпечення ефективного механізму проведення додаткових форм навчальної, наукової, виховної діяльності в інтересах ІДГУ;
 • організація та проведення пошукових, інноваційних і прикладних наукових досліджень, що закінчуються випуском друкованої продукції (статті, книги, збірки документів, довідники тощо);
 • ефективне використання інтелектуального потенціалу студентів, магістрантів, аспірантів університету та ЦУІІДГУ;
 • активізація встановлення і розвитку міжнародних, міжуніверситетських та академічних контактів на основі спільнихдослідницьких й освітніх програм уконтекстіусної історіїяк інтегруючого напряму в соціальних науках.

Напрями роботи ЦУІ ІДГУ:

 • Друга світова війна очима бессарабських дітей;
 • жінка і війна;
 • історія сільської повсякденності (1944-1953 рр.);
 • проблема культурної травми після розпаду СРСР;
 • людина та епоха: портрети сучасників;
 • ІДГУ в спогадах ветеранів педагогічної праці– до 80-річчя ІДГУ;
 • голод 1946-1947 рр. в Бессарабії: спогади та історія;
 • міський фольклор мікрорайонів Ізмаїла;
 • культурне життя Бессарабії у спогадах сучасників (60-80-ті рр. ХХ ст.);
 • світоглядні універсалії народної творчості.

Співробітники Центру:

  Гончарова Н.О., к. і. н., доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури – керівник ЦУІ ІДГУ.

  Дізанова А.В., к. і. н., доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури – завідувач відділу наукових досліджень.

  Башли М.О., к. і. н., викл. кафедри української і всесвітньої історії та культури – завідувач відділу освітніх програм.