Центр усної історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Центр усної історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету Центр усної історії є науковим підрозділом Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Його призначення полягає у здійсненні науково-дослідницької, освітньої, інформаційної та координаційної діяльності.

Читати даліАрхів усних історій Чорнобильської історичної майстерні (м. Харків)

Архів усних історій Чорнобильської історичної майстерні (м. Харків) Чорнобильський архів, створений з ініціативи Чорнобильської історичної майстерні, покликаний зберігати і передавати пам’ять про Чорнобильську трагедію, її наслідки, а також ставить собі за мету збирання і збереження історій життя ліквідаторів аварії на ЧАЕС та постраждалих від катастрофи, щоб зробити їх доступними для освітніх і дослідницьких цілей. У Чорнобильському архіві зберігаються інтерв’ю і спогади чорнобильців, колекції графічно-дизайнерських плакатів, малюнків, зібрання учнівських конкурсних робіт з чорнобильської тематики, різні фотографії, передані на зберігання ліквідаторами та переселенцями. Також в архіві є унікальні друковані видання та фотоальбоми, присвячені Чорнобильській катастрофі.

Читати даліЦентр усної історії при лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Центр усної історії при лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Центр усної історії є науковим підрозділом Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Він здійснює свою діяльність на базі лабораторії соціологічних досліджень вищого навчального закладу, укладаючи спогади-описи певної фіксованої визначної події, записуючи спогади представників різних поколінь протягом певного періоду часу та окремих соціально-професійних спільнот, громадських і політичних середовищ.

Читати даліУсноісторичні проекти науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Усноісторичні проекти науково-дослідної лабораторії  «Історичне краєзнавство Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Записи усних свідчень співробітники та студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проводять за сприянням науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини», створеної у 2007 році, а також установ-партнерів: Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань», відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, Українського інституту національної пам’яті (м. Київ).

Читати даліНавчальна лабораторія «Центр усної історії» при кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Навчальна лабораторія «Центр усної історії» при кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Навчальна лабораторія «Центр усної історії» на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка функціонує з 2011 року. Ідея створення Центру виникла після введення до навчального плану магістерської програми історичного факультету нормативного курсу «Усна історія: теорія і практика», який читав доцент кафедри новітньої історії України, кандидат історичних наук Микола Боровик, а зараз продовжує викладати доцент кафедри новітньої історії України, кандидат історичних наук Тетяна Пастушенко. При Центрі усної історії функціонує архів аудіо- та відеодокументів, в якому зберігаються джерела усної історії, створені в ході зібрання студентами та співробітниками лабораторії свідчень за програмами поглиблених інтерв’ю.

Читати даліУсноісторичні проекти Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору», м. Львів

Усноісторичні проекти Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору», м. Львів Ідея створення у Львові музею виникла внаслідок осмислення складного історичного спадку внаслідок пережитого під час та після Другої світової війни і розпаду Радянського Союзу. Музей «Територія Терору» було відкрито на місці, де колись розташовувалась «пересильна тюрма № 25», а перед тим «львівське ґетто». Місія співробітників музею – опрацювання, збереження та передача досвіду про тоталітарне минуле; пояснення механізмів функціонування тоталітарних ідеологій для розвитку історичної свідомості суспільства. Музей провадить системну роботу над вивченням, дослідженням, збереженням історичних документів та записом усних свідчень. На основі зібраного матеріалу у достовірний та творчий спосіб, працівники «Території Терору» створюють науково-популярні матеріали, серед яких документальні фільми, виставки, інформаційні буклети.

Читати даліПроект «Майдан: усна історія» Українського інституту національної пам’яті

Проект «Майдан: усна історія» Українського інституту національної пам’яті Мета проекту – зберегти пам’ять про події зими 2013–2014 рр. на основі запису усних свідчень очевидців та спостерігачів Революції гідності створюється архів усних історій Майдану, який зберігається в Українському інституті національної пам’яті. Збір спогадів здійснювали Український інститут національної пам’яті, Фонд збереження пам’яті Майдану, Київський університет імені Бориса Грінченка, Дослідний центр Східної Європи Бременського університету Німеччини, Каунаський університет імені Вітаутаса Великого, волонтери із міст України. У березні та квітні 2014 р. співробітники Українського інституту національної пам’яті збирали спогади безпосередньо на Майдані і це переважно аудіозаписи. Всього було записано 143 інтерв’ю. До червня було розшифровано ці матеріали тривалістю 55 годин. На другому етапі, що розпочався в липні і триває дотепер, завдяки підтримці Фонду збереження пам’яті Майдану, УІНП має змогу робити відеозаписи інтерв’ю.

Читати даліЦентр усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка

Центр усної історії та біографістики при кафедрі новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка Усна історія вже тривалий час практикується студентами спеціалізації “новітня історія України” в рамках наукових семінарів, написання курсових, бакалаврських, магістерських та дисертаційних робіт. Тематика зібраних студентами усноісторичних матеріалів охоплює широкий спектр дослідницьких проблем: будні війни та стратегії виживання, образи війни, повоєнні депортації, національне підпілля 1940–1950-х років, “радянізоване” повоєнне повсякдення, образи жінки в радянському і пострадянському суспільстві, дослідження кар’єрних практик і професійних середовищ, уявлення про радянську партійну номенклатуру, досвід служби в радянській армії, політичні досвіди зламу 1980–1990-х років, розпад СРСР в громадській думці, феномен 1990-х років, а також історія локальних спільнот та ін. З 2007 р. для студентів третього курсу історичного факультету спеціалізації “новітня історія України” читається дисципліна “Усна історія: теорія та методика дослідження” (доц. Боднар Г. А.)

Читати даліАрхів Інституту Історії Церкви Українського Католицького Університету

Архів Інституту Історії Церкви Українського Католицького Університету Через усні інтерв’ю з безпосередніми свідками історії УГКЦ в «катакомбах» (1946–1989 рр.), які не лише практикували свою віру, незважаючи на понад сорок років заборони і переслідуваннь, але й передали її двом молодшим поколінням, може відкритися істина, прихована в офіційних документах. З метою написання всесторонньої історії УГКЦ, особливо в радянський період, історик Борис Ґудзяк створив у 1992 р. у м. Львові Інститут Історії Церкви. Основний проект новоствореного інституту називався «Образ сили духу: жива історія підпільного життя Української Греко-Католицької Церкви, 1946–1989». Проект передбачав збір 2000 усних інтерв’ю, їх відповідне оформлення за розпрацьованими формулярами, систематизацію, архівування, зберігання й удоступнення для дослідників через створення архіву. Реалізацію проекту, який все ще триває, здійснювали та продовжують здійснювати працівники та студенти Українського Католицького Університету і Львівської духовної семінарії, що не лише є спеціалістами чи мають підставові знання з історії України та релігії періоду 1946–1989 рр., але й є практикуючими християнами.

Читати даліУсноісторичний архів «М(ої) розповіді: усна історія і міські досвіди» Центру міської історії Центрально-Східної Європи (м. Львів),

Усноісторичний архів «М(ої) розповіді: усна історія і міські досвіди» Центру міської історії Центрально-Східної Європи (м. Львів), «М(ої) Розповіді: Усна історія і міські досвіди» – це архів інтерв’ю та розмов, зібраних в рамках різних проектів реалізованих у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи (м. Львів). Мета цього зібрання – зберегти та зробити доступними для дослідників та усіх зацікавлених спогади та міркування мешканців Львова, а також розширити використання цього типу джерел у вивченні міської історії як Львова, так і інших міст регіону. Проект спрямований на створення цифрового ресурсу для осіб, які зацікавлені в різних аспектах повсякденного життя міста і які працюють з усною історією та інформацією, отриманою із глибинних інтерв’ю. Цей проект є спробою показати та побачити місто через досвід окремих його мешканців. Саме через людей «говорять» інститути і організації, міський ландшафт і його непомітні зміни, через них проходять доленосні політичні рішення та економічні експерименти, зміни кордонів та систем, різні дискурсивні рамки і «режими правди», домінуючі та контрнаративи, творячи унікальну розповідь унікальної людини.

Читати далі