Міжнародна наукова конференція

“Усна історія (не)подоланого минулого: подія – наратив – інтерпретація”

 

 

 

8-9 жовтня 2015 року на базі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбулася міжнародна наукова конференція “Усна історія (не)подоланого минулого: подія – наратив – інтерпретація”. Конференцію організовали та провели Українська асоціація усної історії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Академічний центр «Наука та освіта за участі Російського інституту у Парижі (Франція), Женевського університету (Російське відділення, Швейцарія), Університету м. Мачерата (Італія) та Одеського академічного центру Міжнародної академії наук (Україна).

Тоталітарне минуле в Україні все ще залищається неподоланим та непроговореним, й держава за 23 роки свого існування так і не спромоглася виробити струнку політику в царині історичної пам'яті. Проте поступово формується розуміння того, що, не розрахувавшись із минулим, з історією, суспільство не може будувати нову державу, конструювати нову ідентичність, успішно розвиватися. Для дослідників, що у своїй роботі послуговуються методикою усної історії, наявна ситуація пропонує нові перспективи у вивченні «традиційних» для усноісторичних розвідок тем (зорієнтованих перш за все на аналіз суб’єктивного виміру історії та виявлення в ній непомітних на макрорівні досвідів, значень та наслідків подій), а також додатковий вектор розмірковувань щодо основних методологічних проблем усноісторичного аналізу.

Для обговорення на конференції були запропоновані такі теми: 

 • усна історія як джерело пізнання минулого і засіб «подолання» його трагедій;
 • поняття «неподолане минуле» (Vergangenheitsbewältigung), його витоки та інтерпретації;
 • німецький досвід у постановці, осмисленні та пошуку шляхів вирішення проблеми «неподоланого минулого»; досвід інших країн;
 • події тоталітарного минулого, що потребують переосмислення й суспільного подолання;
 • особиста історія в контексті поворотних історичних подій;
 • історичні травми й трагедії в ракурсі усно історичної оповіді;
 • влада, суспільство, людина крізь призму особистого досвіду;
 • історична постать та осмислення її ролі в усно історичній оповіді;
 • гендерні аспекти історії тоталітарних держав;
 • співвідношення архівних й усно історичних джерел; спільне та відмінне в методах їх аналізу та проблемах інтерпретації;
 • інтерв’ювання як людська взаємодія: можливі ефекти спогадування та розповідання для оповідача та слухача;
 • професійна етика дослідника в контексті вивчення болісних подій минулого.

Програма конференції