УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УСНОЇ ІСТОРІЇ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ
УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Львів)

наукова конференція

Суспільні злами і поворотні моменти:
макроподії крізь призму автобіографічної розповіді

25–26 вересня 2014, Львів

  Програма

(файл для завантаження)


Адреса: Головний корпус УКУ (вул. Іл. Свєнціцького, 17, ауд. 131),  
Академічний корпус УКУ, (вул. Козельницька, 2а, ауд. 424)
 
25 вересня

09:00–09:30  Реєстрація / Registration
 
09:30–10:00  Відкриття конференції / Welcome address
 
10:00–11:00  Пленарне засідання / презентації (1) / Plenary Session / Presentations (1)
Голова: Олег Турій
Гелінада Грінченко Презентація сайту УАУІ.
Світлана Гуркіна Презентація сайту ІІЦ.
 
11:00–11:30   Перерва на каву / Coffee break
 
11:30–13:00   Пленарне засідання (2) / Plenary Session (2) Подія, пам’ять, репрезентація: діалоги з часом
Голова:  Марина Гримич
Оксана  Кісь  (Львів).  Гендерні аспекти практики усноісторичних досліджень: особливості жіночого досвіду, пам’яті і нарації.
Алла  Киридон  (Київ).  Проект «Майдан. Усна історія» як спосіб фіксації подій Революції Гідності.
Вікторія  Куделя-Свйонтек  (Краків).  Забілені плями. Усна історія визначних історичних подій сьогодні.
 
13:00–14:00  Обід / Lunch
 
14:00–16:00  Денна сесія (3) / Afternoon session (3) Географія у біографії: індивідуальна і колективна пам’ять про місце, простір, рух
Модератор: Микола Боровик
Галина Виноградська  (Львів). Депортації 1940-х років у оповідях надсянців та холмщаків: ключові смислові акценти.
Галина  Боднар  (Львів).  Повоєнний Львів у пам’яті жителів міста: відоме, замовчуване, призабуте.
Олександр  Прігарін,  Галина Стоянова  (Одеса).  Доля людини на фронтирі: біографічні матеріали Буджаку та Поділля.
Олена Лукачук  (Львів). «У серці зі мною залишилась вона… така близька Україна… держава контрастів»: литовці про перебування в Україні на зламі ХХ—ХХІ ст.
Мартін  Кислий  (Київ).  Феномен посттравматичного покоління на прикладі дитинства кримських татар в депортації.
 
16:00–16:30  Перерва на каву / Coffee break

16:30–18:30  Вечірня сесія (4) / Evening session (4) Влада, суспільство, людина крізь призму особистого досвіду
Модераторка: Тетяна Пастушенко
Тетяна Молдавська (Київ).  «Своя» і «не своя»: радянська та українська влада в усному селянському наративі Степового Подніпров’я.
Микола Боровик (Київ). Влада як фактор колективної ідентичності в Україні в роки Другої світової війни.
Юлія Шелеп (Львів). Влада і суспільство крізь призму особистих досвідів партійних працівників (на матеріалах західних областей Української РСР 1970-х—початку 1980-х рр.).
Сергій Палієнко (Київ). Радянські археологи і Перебудова: усна історія.
Лідія  Ковальчук  (Одеса). Актуальность изучения феномена тоталитаризма: соотношение архивных источников и устной истории.
 
19:30–21:00  Вечеря / Dinner
 
26 вересня

9:00–11:00  Ранкова сесія (1) / Morning session (1) Історичні травми й трагедії в ракурсі усноісторичної оповіді
Модераторка: Оксана Кісь
Оксана  Кузьменко  (Львів).  Образ «страху» як етноконстанта фольклорних наративів про історичні драми першої половини ХХ ст.
Тетяна Пастушенко (Київ). «Солдат-переможець» як формула презентації досвіду війни в біографічних історіях колишніх радянських військовополонених.
Микола  Бривко  (Сніжне).  Боевые действия в Афганистане в 1979–1989  годы глазами воинов-интренационалистов  (на примере воспоминаний жителей города Снежное Донецкой области).
Мілена Міленіна (Київ). Танатологічний дискурс української революції: прагматика усних бібліографічних оповідей про загиблих.
Марина Будзар (Ялта). «Не сподівалася знов опинитися в Радянському Союзі…»: «Русская весна» 2014 року в Криму очима доньки радянського політв’язня.

11:00–11:30  Перерва на каву / Coffee break
 
11:30–13:30  Ранкова сесія (2) /  Morning session (2) Майдан як особистий досвід і дослідницьке поле
Модераторка: Наталя Отріщенко
Петро Дідула, Оля Онишко (Львів; Вашінгтон). Проект відео-інтер’ю «Жіночі обличчя Майдану».
Ірина Виртосу (Київ). Презентація проекту і видання «Майдан. Жіноча справа».
Анна Прохорова (Київ). Проект «Майдан. Свідчення».
 
13:30–14:30 Обід / Lunch
 
14:30–17:00  Денна сесія (3) / Afternoon Session (3) Інтерв’ювання, репрезентація, інтерпретація: професійні виклики усноісторичної практики
Модераторка: Вікторія Куделя-Свйонтек
Анна  Вилеґала  (Варшава).  Етичні аспекти досліджень методою усної історії: моральні дилеми та професійні виклики.
Марина Гримич (Київ). Видання автобіографічних записів усної історії: едиційна практика і текстологія.
Каміла Захарук (Варшава). Дослідження поляків в Україні: методологічні та етичні виклики.
Євген Луньо (Львів). Книжний чинник у повстанській епічній традиції Яворівщини.
Наталя  Отріщенко  (Львів).  Усна історія ЄвроМайдану: методологічні і етичні виклики.
 
17:00–17:30 — Перерва на каву / Coffee break

17:30–18:00 — Закриття конференції / Closing address