Українська Асоціація Усної Історії,

Центр історико-антропологічних досліджень Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

та

Полтавське історичне товариство

за підтримки

Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні

запрошують до участі в науковій конференції

Усна історія і політичний ангажемент: (а)політичність усноісторичних досліджень у сучасній Україні

Полтава, 17–18 грудня 2018 р.

Текст оголошення у форматі pdf.-

За відомим висловом Г. Вельцера та К. Ленц, третє тисячоліття захопило Європу маніакально зосередженою на проблемах власної історичної пам’яті. Останніми роками це зосередження не тільки посилюється, але стає все більш агресивним, і на зміну «всесвітнього тріумфу пам’яті», проголошеного П. Нора, приходить її небезпечна радикалізація, корисна експлуатація, криміналізація тощо. З ухваленням меморіальних законів нових обертів набуває втручання політики в історичну науку та політична інструменталізація пам’яті окремих груп, а боротьба між історією та пам’яттю за право проголошення історичної істини стає заручницею політичного замовлення.

З часів переходу від загального безпам’яття до надлишку всеосяжного пригадування, а зрештою, і політизованих битв за репресовані спогади саме усна історія була і залишається одним з основних джерел і методів дослідження пам’яті. Сучасна інтелектуальна ситуація та політичні реалії з новою силою ставлять перед усними істориками питання політизації тематичного спектру усноісторичних досліджень, а отже, проблему відповідності політичної заангажованості та академічної якості.

Виходячи з цього, конференцію Української Асоціації Усної Історії заплановано присвятити таким питанням:

 • «наративний дисонанс»: політична заангажованість та академічна якість усноісторичного дослідження;
 •  переосмислення минулого: політичний проект та усноісторична ініціатива;
 • політично-правові імперативи в усноісторичних дослідженнях і законодавче регулювання історичних оцінок;
 • інтертекстуальність в особистих спогадах: вплив опублікованих текстів та поширених точок зору;
 • проблеми редагування спогадів: (не)важливі частини досвіду;
 • (не)зручні спогади: (поза)кон’юнктурні сюжети у спогадах;
 • публікація спогадів і свідчень та політичне замовлення;
 • самоцензура оповідача як феномен усноісторичної практики: про що мовчать свідки?
 • постправда: проблеми інтерпретації особистих спогадів;
 • постпам’ять і ретравматизація: міжпоколіннєва трансляція історичного досвіду;
 • інструменталізація особистих свідчень у війнах пам’яті;
 • «народна дипломатія»: особисті свідчення як спосіб порозуміння і подолання історичних конфліктів;
 • «спільноти пам’яті» як суб’єкти історієписання.

До участі запрошуємо істориків, антропологів, етнологів, фольклористів, соціологів, політологів, філологів, психологів та представників інших дисциплін, у чиїх дослідженнях усна історія (як джерело чи метод) відіграє ключову роль.

На цьогорічній конференції окрему секцію заплановано присвятити обговоренню застосування методу усної історії в школі та презентації наявних шкільних усноісторичних проектів.

Під час роботи конференції заплановано також презентації Українського громадського архіву усних історій та нових усноісторичних видань.

 

Заявки просимо надсилати до 1 вересня 2018 року на електронну адресу:

OH.Poltava2018@gmail.com

 

У заявці просимо вказати відомості про себе (повне ім’я, галузь науки/спеціальність, місце роботи/навчання, посада/спеціальність, вчений ступінь/звання, поштова і електронна адреси, контактний телефон), тему та коротко викласти основні тези виступу (до 300 слів).

Організатори конференції забезпечують доповідач(к)ам відшкодування вартості проїзду територією України (автобус чи залізниця, плацкарт/купе), 2 доби проживання в готелі в Полтаві (двомісне розміщення) та харчування під час роботи конференції.

Запланована кількість учасників – 30 осіб.

Мови конференції українська, російська та англійська.

 

Оргкомітет конференції:

Гелінада Грінченко

Оксана Кісь

Юрій Волошин

Сергій Шевчук

Анастасія Момот

Текст оголошення у форматі pdf.-