Новини
  Анонси/оголошення

Конференції УАУІ

Академічне життя

Нові книжки

 
Публікації
  За участі/підтримки УАУІ

Публікації членів УАУІ

Усні історії

Практикум

 
Проекти
  За участі/підтримки УАУІ

Проекти членів УАУІ

Центри усної історії

 
  Буськ-Красне

Бердичів

Київ

Тернопіль

Львів

 
Члени
  Члени Асоціації

Статут

Форма заяви

 
Ресурси
  Асоціації усної історії

Бібліографія

Етика і копірайтинг

Цитатник

 
  Знайдіть нас у Facebook
 
  Карта сайту

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Усна історія: метод, методологія, джерело» для спеціальності «Історія»

 

Опис курсу

Кількісні характеристики курсу

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS…0,3

Залікових модулів – 1

Загальна кількість аудиторних годин – 27

Тижневих годин – 1,5

Історія

6030301 магістр

Дисципліна спеціалізації

Семестр – 1

Лекції  18

Семінари 9

 

Вид контролю - іспит

Зміст курсу

Порядковий номер і назва залікового модулю

Короткий зміст залікового модулю

(назви тем/змістовних модулів)

Кількість годин

Модуль 1

Усна історія: метод, методологія, джерело історичної науки

Усна історія як метод новітньої історії, історії повсякденності, історичної антропології і історичної психології. Інтраісторія: людина в історії, історія в людині. Теорії і методика "ініціативного документування" - створення джерел усної історії. Наративне інтерв’ю. Методика Шутце. Техніка інтерв’ювання. Деонтологія опитування. Використання. Форми публікацій

Лекції -18

Семінари - 9

Попередній рівень

Студенти мають освоїти основи джерелознавства, загальної психології, орієнтуватись у періодизації і хронології історичного процесу ХХ століття, розуміти «місця пам’яті» і «епохальні події століття», розумітися у методах панування офіційного дискурсу пам’яті.

Цілі і завдання

Мета курсу - дати базові знання по історії, методології, історіографії, теорії усної історії.

З практичних знань в курс входять аспекти інтерв'ювання: уміння складати запитальник і задавати питання, навички  опрацювання,  джерелознавчого аналізу, прийомів історичної і текстології критики документів усної історії, використання їх в наукових дослідженнях, публікаціях.

За результатами вивчення курсу студенти мають вміти:

-          розробляти проблемну тематику і питання до інтерв’ю

-          розрізняти види опитування

-          знаходити відповідного респондента і правильно домовлятися з ним про співпрацю

-          оволодіти практикою транскрибування, інтерпретації та презентації матеріалів

-          створити власне усне джерело

-          підготувати наукову чи науково-методичну публікацію та /або включити усне джерело у тканину магістерської роботи.

Обов’язкова чи вибіркова: обов’язкова

Викладацький склад: д.і.н., проф. Стяжкіна О. В

Форми і методи викладання: лекції, семінари, творчі роботи, ділові ігри, групові і індивідуальні заняття

Мова викладання: українська, російська (письмовий іспит може бути складений англійської мовою)

 

Повний текст програми у форматі pdf.-

 

  Останні матеріали:

Архів усних історій Чорнобильської історичної майстерні (м. Харків)
Центр усної історії при лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Усноісторичні проекти науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Навчальна лабораторія «Центр усної історії» при кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Усноісторичні проекти Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору», м. Львів
  Найбільше читають:

В горах Афгана… / Н. В. Бривко (вступ. сл.). – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2014. – 274 с.
Джерела пам’яті. Історико-краєзнавчий альманах. Випуск 3: «Та не дарма були ми на землі…»
Wiktoria Kudela-Świątek. Odpamiętane: o historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym. Kraków: Universitas 2013, 372 pp. + CD
A Research Introduction to the Holocaust in the Soviet Union
Call for papers "GALICIA IN MOTION‐ PERCEPTIONS, ENCOUNTERS, ENTANGLEMENTS". Deadline: 15 September 2014
  Резерв

Підписатися на новини
Задати питання
Висловити свою думку
 

  Copyright © Українська асоціація усної історії