Новини
  Анонси/оголошення

Конференції УАУІ

Академічне життя

Нові книжки

 
Публікації
  За участі/підтримки УАУІ

Публікації членів УАУІ

Усні історії

Практикум

 
Проекти
  За участі/підтримки УАУІ

Проекти членів УАУІ

Центри усної історії

 
  Буськ-Красне

Бердичів

Київ

Тернопіль

Львів

 
Члени
  Члени Асоціації

Статут

Форма заяви

 
Ресурси
  Асоціації усної історії

Бібліографія

Етика і копірайтинг

Цитатник

 
  Знайдіть нас у Facebook
 
  Карта сайту

 

 

«Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О. Р. Кісь, Г. Г. Грінченко, Т. В. Пастушенко]. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2014. – 284 с.

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту народознавства НАН України. Протокол № 8 від 18 листопада 2014 р.

У збірнику представлені доповіді учасників та учасниць конференції з усної історії «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді», яка була організована Українською асоціацією усної історії та Інститутом Історії Церкви і відбулася 25 - 26 вересня 2014 р. в Українському католицькому університеті у Львові.

У фокусі представлених доповідей – значущі події української історії ХХ-ХХІ ст. (Перша та Друга світові війни, масові депортації, перебудова, війна в Афганістані, революція Гідності та окупація Криму). Дослідники обговорювали питання особливостей осмислення й відображення історичних зламів, розривів та соціальних революцій у спогадах безпосередніх свідків та учасників таких подій: формальних і неформальних лідерів, героїв і антигероїв, відсторонених спостерігачів та безпосередніх активних учасників, членів різних груп інтересів та дистанційних груп підтримки. Дискусія навколо методологічних питань усноісторичних досліджень в сучасній Україні стала лейтмотивом форуму.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, вчителів і викладачів історичних дисциплін, архівних та музейних працівників, аспірантів та студентів гуманітарних спеціальностей. Матеріали подані в авторській редакції. Автори вміщених статей висловлюють свою власну думку, що не обов’язково збігається з позицією редколегії, і несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів та відомостей.

 

ЗМІСТ

Грінченко Г. Переднє слово: Усна історія новітнього часу: суспільні виклики й академічні реакції

Інтерв’ювання, інтерпретація, репрезентація: методологічні виклики усноісторичної практики

Кісь О. Гендерні аспекти практики усноісторичних досліджень: особливості жіночого досвіду, пам’яті і нарації

Вилєгала А. Усна історія «закордоном»: про методологічні проблеми, що виникають у процесі досліджень в іншій країні

Куделя-Свйонтек В. Забілені плями. Усна історія визначних історичних подій сьогодні

Історичні травми й трагедії в ракурсі усноісторичної оповіді

Кузьменко О. Образ «страху» як етноконстантафольклорних наративів про історичні драми першої половини ХХ ст.

Пастушенко Т. «Солдат-переможець» як формула презентації досвіду війни в біографічних історіях колишніх радянських військовополонених

Кислий М. Феномен посттравматичного покоління на прикладі дитинства кримських татар в депортації

Виноградська Г. Депортації 1940-х років у оповідях надсянців та холмщаків: ключові смислові акценти

Влада, суспільство, людина крізь призму особистого досвіду

Боровик М. Влада як фактор колективної ідентичності в Україні в роки Другої світової війни

Молдавська Т. «Своя» і «не своя»: радянська та українська влада в усному селянському наративі Степового Подніпров’я

Бривко Н. Боевые действия в Афганистане в 1979-1989 гг. глазами воинов-интренационалистов (на примере
воспоминаний жителей г. Снежное Донецкой области)

Палієнко С. Радянські археологи і Перебудова: усна історія

Шелеп Ю. Влада і суспільство крізь призму особистих досвідів партійних працівників (на матеріалах західних областей Української РСР 1970-х- поч. 1980-х років)

Будзар М. «Не сподівалася знов опинитися в Радянському Союзі…»: «Русская весна» 2014 року в Криму очима доньки радянського політв’язня

Ковальчук Л. Актуальність вивчення феномену тоталітаризму: співвідношення архівних джерел і усної історії

Майдан як особистий досвід і дослідницьке поле

Киридон А. Проект «Майдан. Усна історія» як спосіб фіксації подій революції гідності

Міленіна М. Танатологічний дискурс української революції: прагматика усних бібліографічних оповідей про загиблих

Отріщенко Н. Усна історія ЄвроМайдану: методологічні і етичні виклики

 

Повний макет збірника

 

 

  Останні матеріали:

Перший міжнародний історичний хакатон #Hack4history
Нотатки до підсумків Другого міжнародного освітнього проекту в Берліні «Історичні наративи та мультиперспективність. Друга світова війна: про оповідання та мовчання»
Перший міжнародний історичний хакатон #Hack4history
Міжнародний освітній проект «Історичні наративи та мультиперспективність. Друга світова війна: про оповідання та мовчання»
Міжнародна освітня поїздка до Берліну для молодих істориків, педагогів і представників сфери історичної освіти з Білорусі, Росії, України і Німеччини
  Найбільше читають:

Вільча - переселене село
В горах Афгана… / Н. В. Бривко (вступ. сл.). – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2014. – 274 с.
Джерела пам’яті. Історико-краєзнавчий альманах. Випуск 3: «Та не дарма були ми на землі…»
Wiktoria Kudela-Świątek. Odpamiętane: o historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym. Kraków: Universitas 2013, 372 pp. + CD
A Research Introduction to the Holocaust in the Soviet Union
  Резерв

Підписатися на новини
Задати питання
Висловити свою думку
 

  Copyright © Українська асоціація усної історії