Новини
  Анонси/оголошення

Конференції УАУІ

Академічне життя

Нові книжки

 
Публікації
  За участі/підтримки УАУІ

Публікації членів УАУІ

Усні історії

Практикум

 
Проекти
  За участі/підтримки УАУІ

Проекти членів УАУІ

Центри усної історії

 
  Буськ-Красне

Бердичів

Київ

Тернопіль

Львів

 
Члени
  Члени Асоціації

Статут

Форма заяви

 
Ресурси
  Асоціації усної історії

Бібліографія

Етика і копірайтинг

Цитатник

 
  Знайдіть нас у Facebook
 
  Карта сайту

 

 

«Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О. Р. Кісь, Г. Г. Грінченко, Т. В. Пастушенко]. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2014. – 284 с.

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту народознавства НАН України. Протокол № 8 від 18 листопада 2014 р.

У збірнику представлені доповіді учасників та учасниць конференції з усної історії «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді», яка була організована Українською асоціацією усної історії та Інститутом Історії Церкви і відбулася 25 - 26 вересня 2014 р. в Українському католицькому університеті у Львові.

У фокусі представлених доповідей – значущі події української історії ХХ-ХХІ ст. (Перша та Друга світові війни, масові депортації, перебудова, війна в Афганістані, революція Гідності та окупація Криму). Дослідники обговорювали питання особливостей осмислення й відображення історичних зламів, розривів та соціальних революцій у спогадах безпосередніх свідків та учасників таких подій: формальних і неформальних лідерів, героїв і антигероїв, відсторонених спостерігачів та безпосередніх активних учасників, членів різних груп інтересів та дистанційних груп підтримки. Дискусія навколо методологічних питань усноісторичних досліджень в сучасній Україні стала лейтмотивом форуму.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, вчителів і викладачів історичних дисциплін, архівних та музейних працівників, аспірантів та студентів гуманітарних спеціальностей. Матеріали подані в авторській редакції. Автори вміщених статей висловлюють свою власну думку, що не обов’язково збігається з позицією редколегії, і несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів та відомостей.

 

ЗМІСТ

Грінченко Г. Переднє слово: Усна історія новітнього часу: суспільні виклики й академічні реакції

Інтерв’ювання, інтерпретація, репрезентація: методологічні виклики усноісторичної практики

Кісь О. Гендерні аспекти практики усноісторичних досліджень: особливості жіночого досвіду, пам’яті і нарації

Вилєгала А. Усна історія «закордоном»: про методологічні проблеми, що виникають у процесі досліджень в іншій країні

Куделя-Свйонтек В. Забілені плями. Усна історія визначних історичних подій сьогодні

Історичні травми й трагедії в ракурсі усноісторичної оповіді

Кузьменко О. Образ «страху» як етноконстантафольклорних наративів про історичні драми першої половини ХХ ст.

Пастушенко Т. «Солдат-переможець» як формула презентації досвіду війни в біографічних історіях колишніх радянських військовополонених

Кислий М. Феномен посттравматичного покоління на прикладі дитинства кримських татар в депортації

Виноградська Г. Депортації 1940-х років у оповідях надсянців та холмщаків: ключові смислові акценти

Влада, суспільство, людина крізь призму особистого досвіду

Боровик М. Влада як фактор колективної ідентичності в Україні в роки Другої світової війни

Молдавська Т. «Своя» і «не своя»: радянська та українська влада в усному селянському наративі Степового Подніпров’я

Бривко Н. Боевые действия в Афганистане в 1979-1989 гг. глазами воинов-интренационалистов (на примере
воспоминаний жителей г. Снежное Донецкой области)

Палієнко С. Радянські археологи і Перебудова: усна історія

Шелеп Ю. Влада і суспільство крізь призму особистих досвідів партійних працівників (на матеріалах західних областей Української РСР 1970-х- поч. 1980-х років)

Будзар М. «Не сподівалася знов опинитися в Радянському Союзі…»: «Русская весна» 2014 року в Криму очима доньки радянського політв’язня

Ковальчук Л. Актуальність вивчення феномену тоталітаризму: співвідношення архівних джерел і усної історії

Майдан як особистий досвід і дослідницьке поле

Киридон А. Проект «Майдан. Усна історія» як спосіб фіксації подій революції гідності

Міленіна М. Танатологічний дискурс української революції: прагматика усних бібліографічних оповідей про загиблих

Отріщенко Н. Усна історія ЄвроМайдану: методологічні і етичні виклики

 

Повний макет збірника

 

 

  Останні матеріали:

Наукова конференція "Усна історія і політичний ангажемент: (а)політичність усноісторичних досліджень у сучасній Україні"
Архів усних історій Чорнобильської історичної майстерні (м. Харків)
Центр усної історії при лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Усноісторичні проекти науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Навчальна лабораторія «Центр усної історії» при кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Найбільше читають:

В горах Афгана… / Н. В. Бривко (вступ. сл.). – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2014. – 274 с.
Джерела пам’яті. Історико-краєзнавчий альманах. Випуск 3: «Та не дарма були ми на землі…»
Wiktoria Kudela-Świątek. Odpamiętane: o historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym. Kraków: Universitas 2013, 372 pp. + CD
A Research Introduction to the Holocaust in the Soviet Union
Call for papers "GALICIA IN MOTION‐ PERCEPTIONS, ENCOUNTERS, ENTANGLEMENTS". Deadline: 15 September 2014
  Резерв

Підписатися на новини
Задати питання
Висловити свою думку
 

  Copyright © Українська асоціація усної історії