Новини
  Анонси/оголошення

Конференції УАУІ

Академічне життя

Нові книжки

 
Публікації
  За участі/підтримки УАУІ

Публікації членів УАУІ

Усні історії

Практикум

 
Проекти
  За участі/підтримки УАУІ

Проекти членів УАУІ

Центри усної історії

 
  Буськ-Красне

Бердичів

Київ

Тернопіль

Львів

 
Члени
  Члени Асоціації

Статут

Форма заяви

 
Ресурси
  Асоціації усної історії

Бібліографія

Етика і копірайтинг

Цитатник

 
  Знайдіть нас у Facebook
 
  Карта сайту

 

 

Українська асоціація усної історії

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Одеський академічний центр Міжнародної академії наук

 

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі в науковій конференції з усної історії

 

«Усна історія (не)подоланого минулого:

подія — наратив — інтерпретація»,

яка відбудеться 8–9 жовтня 2015 року в Одесі

 

Сучасні події, що відбуваються в Україні, та пов’язані з цим світові процеси привертають велику увагу дослідників, породжують чимало неоднозначних коментарів і гострої полеміки. Науковці намагаються збагнути витоки, пояснити сутність, проаналізувати механізми й оцінити вплив цих явищ і на рівні світового суспільства загалом, і на рівні окремих держав і соціальних груп, і на рівні окремого індивіда. Поступово все більше уваги привертає те, що одним з важливих напрямків осмислення сучасних подій є проблема «неподоланого минулого» — ментального, культурного, суспільно-політичного, психологічного взаємозв’язку минулого та сучасних ситуацій.

В Україні досі неподолане тоталітарне минуле й держава за 23 роки свого існування так і не спромоглася виробити струнку політику в царині історичної пам'яті. Та поступово формується розуміння того, що, не розрахувавшись із минулим, з історією, суспільство не може будувати нову державу, конструювати нову ідентичність, успішно розвиватися.

Саме тому академічна дискусія про проблему неподоланого минулого, його впливу на сучасні події в країні та світі, про роль особистості й громади у її вирішенні, про значення поворотних історичних моментів та роль у них окремої особи набуває особливої актуальності. Пов’язаними з цим постають питання особливостей осмислення та відображення історичних зламів, розривів, соціальних революцій, масових репресій та періодів відносної стабільності, застою чи поступу у спогадах безпосередніх свідків та учасників таких подій.

Для дослідників, що у своїй роботі послуговуються методикою усної історії, наявна ситуація пропонує нові перспективи у вивченні «традиційних» для усноісторичних розвідок тем (зорієнтованих перш за все на аналіз суб’єктивного виміру історії та виявлення в ній непомітних на макрорівні досвідів, значень та наслідків подій), а також додатковий вектор розмірковувань щодо основних методологічних проблем усноісторичного аналізу. Наприклад: етичні аспекти інтерв’ювання та стосунків між оповідачем і дослідником в контексті вивчення травматичного досвіду; особливості сприйняття та інтерпретування історій людей, які пережили політичні репресії, голодомори, війни, депортації, зміну політичних режимів, численні соціальні катаклізми. Дуже важливими залишаються питання: коли Подія стає Минулим, яке можна ефективно вивчати методами усної історії? За яких умов Минуле «відпускає» Сучасність, перестає безпосередньо впливати на неї, задавати напрям чи рамку майбутньому? В який спосіб і за допомогою яких засобів можна «подолати» обтяжливе минуле?

Для обговорення цих та інших актуальних питань усноісторичних досліджень Українська Асоціація Усної історії у співпраці з Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова та Одеським академічним центром Міжнародної академії наук проводить наукову конференцію та запрошує до участі дослідників, які послуговуються методикою усної історії, а також дослідників різних галузей соціогуманітарного знання.

Для обговорення пропонуємо такі теми:

 • усна історія як джерело пізнання минулого і засіб «подолання» його трагедій;
 • поняття «неподолане минуле» (Vergangenheitsbewältigung), його витоки та інтерпретації;
 • німецький досвід у постановці, осмисленні та пошуку шляхів вирішення проблеми «неподоланого минулого»; досвід інших країн;
 • події тоталітарного минулого, що потребують переосмислення й суспільного подолання;
 • особиста історія в контексті поворотних історичних подій;
 • історичні травми й трагедії в ракурсі усно історичної оповіді;
 • влада, суспільство, людина крізь призму особистого досвіду;
 • історична постать та осмислення її ролі в усно історичній оповіді;
 • гендерні аспекти історії тоталітарних держав;
 • співвідношення архівних й усно історичних джерел; спільне та відмінне в методах їх аналізу та проблемах інтерпретації;
 • інтерв’ювання як людська взаємодія: можливі ефекти спогадування та розповідання для оповідача та слухача;
 • професійна етика дослідника в контексті вивчення болісних подій минулого.

 

Конференція відбудеться в Одесі 8–9 жовтня 2015 року на базі ОНУ імені І. І. Мечникова.

Заявки просимо надсилати до 21 липня 2015 року на електронну адресу: oral.history.odessa@gmail.com

У заявці просимо вказати відомості про себе, тему та коротко викласти основні тези виступу (до 300 слів).

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції за їхній власний рахунок.

Мови конференції українська і російська.

 

Організаційний внесок — 150 грн.

 

Оргкомітет конференції:

Гелінада Грінченко (Харків)

Оксана Кісь (Львів)

Лідія Ковальчук (Одеса)

Олександр Прігарін (Одеса)

Тетяна Пастушенко (Київ)

 

 

  Останні матеріали:

Наукова конференція "Усна історія і політичний ангажемент: (а)політичність усноісторичних досліджень у сучасній Україні"
Архів усних історій Чорнобильської історичної майстерні (м. Харків)
Центр усної історії при лабораторії соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Усноісторичні проекти науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Навчальна лабораторія «Центр усної історії» при кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Найбільше читають:

В горах Афгана… / Н. В. Бривко (вступ. сл.). – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2014. – 274 с.
Джерела пам’яті. Історико-краєзнавчий альманах. Випуск 3: «Та не дарма були ми на землі…»
Wiktoria Kudela-Świątek. Odpamiętane: o historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym. Kraków: Universitas 2013, 372 pp. + CD
A Research Introduction to the Holocaust in the Soviet Union
Call for papers "GALICIA IN MOTION‐ PERCEPTIONS, ENCOUNTERS, ENTANGLEMENTS". Deadline: 15 September 2014
  Резерв

Підписатися на новини
Задати питання
Висловити свою думку
 

  Copyright © Українська асоціація усної історії